takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Oenothera rubricaulis Kleb.

wiesiołek czerwonołodygowy
Oenothera muricata L. s. str.