antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Oenothera pycnocarpa Atk. et Bartl. in Bartl.

wiesiołek późnokwitnący wiesiołek chicagowski
Oenohtera chicaginensis De Vries ex Renner
na stronie — występowanie