antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]

Oenothera acutifolia Rostański

wiesiołek ostrolistny
Oenothera ammophila × rubricaulis
na stronie — występowanie · znaleziska