atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· prawdopodobnie kenofit, ustalenie statusu wymaga dalszych badań [234]

Oenothera tacikii Rostański

wiesiołek Tacika
Oenothera suaveolens × rubricaulis ?
Oenothera Oenothera Oenothera OenotheraOenotherawiesiołek śląski (Oenothera subterminalis)wiesiołek nyski (Oenothera victorini)
Oenothera tacikii (wiesiołek Tacika)
copyright © by Jerzy Kruk XL
Oenothera tacikii (wiesiołek Tacika)
XL
Oenothera tacikii (wiesiołek Tacika)
XL
Oenothera tacikii (wiesiołek Tacika)
XL
Oenothera tacikii (wiesiołek Tacika)
XL
Oenothera tacikii (wiesiołek Tacika)
XL
Oenothera tacikii (wiesiołek Tacika)
XL
Oenothera tacikii (wiesiołek Tacika)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Oenothera (wiesiołek)kl 4969

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Roślina dwuletnia.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- ustalenie statusu wymaga dalszych badań, nieinwazyjny; prawdopodobnie kenofit; pochodzenie: antropogeniczne [czas przybycia na teren Polski: nieokreślony]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.KTU_ot.jkr - Oenothera tacikii (wiesiołek Tacika)
KTU_ot
leg. K. Rostański #8