atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Oenothera victorini R. R. Gates et Catches. in R. R. Gates

wiesiołek nyski wiesiołek Victorina
Oenothera nissensis Rostański
Oenothera Oenothera Oenothera OenotheraOenotherawiesiołek Tacika (Oenothera tacikii)wiesiołek Weina (Oenothera wienii)
Oenothera victorini (wiesiołek nyski)
24.07.2011, Osłowo, gm. Siemiatycze, woj. podlaskie; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Oenothera victorini (wiesiołek nyski)
Oenothera victorini (wiesiołek nyski)
XL
Oenothera victorini (wiesiołek nyski)
cechy diagnostyczne w kluczu:Oenothera (wiesiołek)kl 4959

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Roślina jednoroczna lub dwuletnia.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: 1961r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110724.1.pk - Oenothera victorini (wiesiołek nyski); Osłowo, gm. Siemiatycze, woj. podlaskie
110724-1
leg. Paweł Kalinowski, det. K. Rostański
/Osłowo, gm. Siemiatycze, woj. podlaskie/ #4