atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Oenothera pseudochicaginensis Rostański

wiesiołek fałszywy
Oenothera subterminalis × biennis ?
Oenothera Oenothera Oenothera OenotheraOenotherawiesiołek drobnokwiatowy (Oenothera parviflora)wiesiołek punktowany (Oenothera punctulata)