atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Oenothera parviflora L.

wiesiołek drobnokwiatowy
Oenothera Oenothera Oenothera OenotheraOenotherawiesiołek dziwny (Oenothera paradoxa)wiesiołek fałszywy (Oenothera pseudochicaginensis)