atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Campanula abietina Griseb.

dzwonek rozłogowy
Campanula patula L. ssp. abietina (Griseb.) Simonk.
dzwonki - wąskie liście dzwonki - wąskie liście dzwonki - wąskie liście dzwonki - wąskie l…dzwonki - wąskie liściedzwonek okrągłolistny (Campanula rotundifolia)dzwonek karkonoski (Campanula bohemica ssp. bohemica)