Campanula bohemica Hruby in Polivka, Domin et Podp. ssp. bohemica

dzwonek karkonoski dzwonek Baumgartena
Campanula baumgartenii Becker ssp. bohemica (Hruby) Tacik
na stronie — występowanie · znaleziska
Campanula bohemica ssp. bohemica (dzwonek karkonoski)
15.07.2010, Śnieżne Kotły, Karkonosze; copyright © by Marek Malicki
Campanula bohemica ssp. bohemica (dzwonek karkonoski)
Campanula bohemica ssp. bohemica (dzwonek karkonoski)
Campanula bohemica ssp. bohemica (dzwonek karkonoski)
Campanula bohemica ssp. bohemica
pokrój; endemit

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.168 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadko w Sudetach.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
Globalnie — NT – bliski zagrożenia.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100715.2.mml - Campanula bohemica ssp. bohemica (dzwonek karkonoski); Śnieżne Kotły, Karkonosze
mml.100715-2
leg. Marek Malicki
/Śnieżne Kotły, Karkonosze/ #2
znalezisko 20090727.1.mml - Campanula bohemica ssp. bohemica (dzwonek karkonoski); Hala pod Łabskim Szczytem
mml.090727-1
leg. Marek Malicki
/Hala pod Łabskim Szczytem/ #2