Jasione montana · jasieniec piaskowy

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
częsty; piaski, suche bory sosnowe

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe

Phyteuma orbiculare · zerwa kulista

zerwa główkowata
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.188)
wystepowanie
o mapie występowania
rzadka, głównie na południu, północnym-zachodzie i północnym-wschodzie; łaki, murawy

Phyteuma spicatum · zerwa kłosowa

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
częsta; lasy liściaste, zarośla
wystepowanie
o mapie występowania
rzadka, na północy kraju b. rzadko · murawy, zarośla, widne lasy

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe