Jasione montana · jasieniec piaskowy

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
częsty; piaski, suche bory sosnowe

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe

Phyteuma orbiculare · zerwa kulista

zerwa główkowata
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.188)
wystepowanie
o mapie występowania
rzadka, głównie na południu, północnym-zachodzie i północnym-wschodzie; łaki, murawy

Phyteuma spicatum · zerwa kłosowa

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
częsta; lasy liściaste, zarośla
wystepowanie
o mapie występowania
rzadka, na północy kraju b. rzadko · murawy, zarośla, widne lasy

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe

literatura · references
· Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.719 [71.6]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.50 [16.12]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.632 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.448+60k+63k+64k [15]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.44 [86.1]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.51+270 [80]
· Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.74 [150.4]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.638 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2012 — z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty ... [178]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 26.02.2016 · powstała/was created 05.12.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Campanulaceae.htm"> Campanulaceae (dzwonkowate) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>