atlas-roslin.pl
 » klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl. Asteridae » euasterids » campanulids » Ord. Asterales »

Fam. Campanulaceae [🔉 kam·pa·nu·la·ce·e]

dzwonkowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
↓niekorona grzbiecista, nitki pręcików zrośnięte
  Rodzima roślina wodne albo lądowe uprawiane ozdobne.
↑nie korona promienista, nitki pręcików wolne (pylniki często zrośnięte)
↓niepłatki równowąskie, wspólna okrywa kwiatostanu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty drobne, w główkach lub kłosach ze wspólną okrywą.
↓nierurka korony w pączku prosta, pylniki zrośnięte
Jasione montana
Jasione montana
Jasione montana
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pylniki zrośnięte. Znamię słupka dwuramienne, zgrubiałe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Jasione montana L. (jasieniec piaskowy)
wystepowanie - Jasione montana (jasieniec piaskowy)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Piaski.
↑nie rurka korony w pączku zgięta, pylniki wolne
Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)
Phyteuma spicatum
Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pylniki niezrośnięte. Znamię słupka 2-3-ramienne, nitkowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Lasy, łąki.
↑nie płatki szersze, brak wspólnej okrywy kwiatostanu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty dość okazałe, dzwonkowate lub miseczkowate; zebrane w luźne grona, kłosy lub wiechy bez wspólnej okrywy, czasem pojedyncze.
↓niekorona płytko dzwonkowata lub miseczkowata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Zalążnia cylindryczna do wąsko podługowatej.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Rzadko zawlekana lub uprawiana ozdobna roślina roczna.
↑nie korona głęboko dzwonkowata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Zalążnia i torebka półkuliste, stożkowate lub kuliste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nieszyjka słupka daleko wystaje z korony
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty pachnące.
↑nie szyjka słupka nie wystaje z korony lub nieznacznie
Campanula glomerata (dzwonek skupiony)
Campanula persicifolia (dzwonek brzoskwiniolistny)
Campanula rotundifolia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty bez zapachu.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.719 [71.6]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.50 [16.12]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.632 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.448+60k+63k+64k [15]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.44 [86.1]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.51+270 [80]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.74 [150.4]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.638 [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. V p.362 [448]
 • Nie znaleziona literatura id:
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji