fot. bg-Adenophora_liliifolia1_1 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 1.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)

on This page when logged in
you will see 1.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwiaty
04.08.2007, las na E od Katów II k. Zamościa · copyright © by Błażej Gierczyk