takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Jasione montana L.

jasieniec piaskowy
Jasione adpressifolia Pau
Jasione montana
pokrój; 17.08.2003 copyright © by Barbara Łotocka
Jasione montana
Jasione montana
Jasione montana
kwiatostan
Jasione montana
kwiatostan, widok z góry
Jasione montana
kwiatostan, przekrój poprzeczny
Jasione montana
kwiatostan
Jasione montana
Jasione montana
Jasione montana
albinotyczne kwiaty
Jasione montana (jasieniec piaskowy)
Jasione montana
Jasione montana
Jasione montana
Jasione montana
Jasione montana
Jasione montana (jasieniec piaskowy)
Jasione montana (jasieniec piaskowy)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsty; piaski, suche bory sosnowe.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba sucha · odczyn · gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta · próchnica · gleba mineralna, uboga w humus · żyzność · podłoże ubogie

Analiza dostępności nasion (form i odmian #1):
• bez odmiany · mix

znalezisko 20030623.39.03 - Jasione montana (jasieniec piaskowy); Zdbice, k. Wałcza
7f · 20030623.39.03
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/
literatura · references
· Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.720 [71.6]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.52 [16.12]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.634 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.451+448k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.456 [9]
· Fedorov R.V., 1978 — Flora Partis Europaeae URSS. T.3 p.238 [86.3]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.493 [11]
· Schischkin, B.K., Bobrov, E.G., 1957 — Flora URSS T.24 p.447+t27 [85.24]
· Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.135 [150.4]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.638 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 16.02.2016 · powstała/was created 16.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Jasione_montana.htm"> Jasione montana (jasieniec piaskowy) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>