atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Carduus collinus Waldst. et Kit. [🔉 kar·du·us *]

oset pagórkowy
Carduus Carduus Carduus CarduusCarduusoset nastroszony (Carduus acanthoides)oset kędzierzawy (Carduus crispus)
Carduus collinus (oset pagórkowy)
egzemplarz z miejsca słabo nasłonecznionego o szerszych i mniej kutnerowatych liściach; 12.07.2011, Pieniny Zachodnie; copyright © by Jerzy Kruk XL
Carduus collinus (oset pagórkowy)
27.06.2009, Pieniny Zachodnie; copyright © by Jerzy Kruk
Carduus collinus (oset pagórkowy)
Carduus collinus (oset pagórkowy)
Carduus collinus (oset pagórkowy)
Carduus collinus (oset pagórkowy)
3D
Carduus collinus (oset pagórkowy)
3D
cechy diagnostyczne w kluczu:Carduus (oset)kl 8940

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carduus collinus (oset pagórkowy)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤1000D2. Populacja ograniczona przestrzennie, niewielki obszar zasiedlony (zwykle <20km2) lub niewielka liczba stanowisk (zwykle ≤4), co w przyszłości grozi przesunięciem taskonu, w bardzo krótkim czasie, do kategorii CR lub EX.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090627.1.jkr - Carduus collinus (oset pagórkowy); Pieniny Zachodnie
090627-1
leg. Jerzy Kruk
/Pieniny Zachodnie/ #6
znalezisko 20110712.1.jkr - Carduus collinus (oset pagórkowy); Pieniny Zachodnie
110712-1
leg. Jerzy Kruk
/Pieniny Zachodnie/
/egzemplarze miejsc słabo nasło.../ #13, 3.3D