takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Carduus collinus Waldst. et Kit.

oset pagórkowy
na stronie — występowanie · znaleziska
Carduus collinus (oset pagórkowy)

egzemplarz z miejsca słabo nasłonecznionego o szerszych i mniej kutnerowatych liściach; 12.07.2011, Pieniny Zachodnie; copyright © by Jerzy Kruk XL

Carduus collinus (oset pagórkowy)

27.06.2009, Pieniny Zachodnie; copyright © by Jerzy Kruk

Carduus collinus (oset pagórkowy)
Carduus collinus (oset pagórkowy)
Carduus collinus (oset pagórkowy)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤1000D2. Populacja ograniczona przestrzennie, niewielki obszar zasiedlony (zwykle <20km2) lub niewielka liczba stanowisk (zwykle ≤4), co w przyszłości grozi przesunięciem taskonu, w bardzo krótkim czasie, do kategorii CR lub EX.

znalezisko 20090627.1.jkr - Carduus collinus (oset pagórkowy); Pieniny Zachodnie

6f · 20090627.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Pieniny Zachodnie/

znalezisko 20110712.1.jkr - Carduus collinus (oset pagórkowy); Pieniny Zachodnie

19f · 20110712.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Pieniny Zachodnie/
/egzemplarze miejsc słabo nasłonecznionych o szerszych i mniej kutnerowatych liściach/