Carduus collinus (oset pagórkowy)
XL
egzemplarz z miejsca słabo nasłonecznionego o szerszych i mniej kutnerowatych liściach
Carduus collinus (oset pagórkowy)
Carduus collinus (oset pagórkowy)
Carduus collinus (oset pagórkowy)
Carduus collinus (oset pagórkowy)
Carduus collinus (oset pagórkowy)
3D
Carduus collinus (oset pagórkowy)
3D

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Carduus collinus (oset pagórkowy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carduus collinus (oset pagórkowy)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤1000D2. Populacja ograniczona przestrzennie, niewielki obszar zasiedlony (zwykle <20km2) lub niewielka liczba stanowisk (zwykle ≤4), co w przyszłości grozi przesunięciem taskonu, w bardzo krótkim czasie, do kategorii CR lub EX.

wybrane okazy · selected collections

#6
jkr.090627-1
leg. Jerzy Kruk
/Pieniny Zachodnie/
#13 #3 3D
jkr.110712-1
leg. Jerzy Kruk
/Pieniny Zachodnie/
/egzemplarze miejsc słabo nasło.../

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Carduus collinus Waldst. et Kit. [🔉 kar·du·us kol·l·nus](pl) oset pagórkowy
collnus, -a, -um (lat., adj.) — przy lub na wzgórzach, na terenie pofałdowanym; lat. collis,-is (m) - wzgórze
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji