atlas-roslin.pl

Carduus collinus Waldst. et Kit. [🔉 kar·du·us *]

oset pagórkowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Carduus collinus (oset pagórkowy)
XL
egzemplarz z miejsca słabo nasłonecznionego o szerszych i mniej kutnerowatych liściach
Carduus collinus (oset pagórkowy)
Carduus collinus (oset pagórkowy)
Carduus collinus (oset pagórkowy)
Carduus collinus (oset pagórkowy)
Carduus collinus (oset pagórkowy)
3D
Carduus collinus (oset pagórkowy)
3D
cechy diagnostyczne w kluczu:Carduus (oset)kl 8940

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Carduus collinus (oset pagórkowy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carduus collinus (oset pagórkowy)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤1000D2. Populacja ograniczona przestrzennie, niewielki obszar zasiedlony (zwykle <20km2) lub niewielka liczba stanowisk (zwykle ≤4), co w przyszłości grozi przesunięciem taskonu, w bardzo krótkim czasie, do kategorii CR lub EX.

cechy diagnostyczne w kluczu:Carduus (oset)kl 8940

wybrane okazy · selected collections

#6
jkr.090627-1
leg. Jerzy Kruk
/Pieniny Zachodnie/
#13 #3 3D
jkr.110712-1
leg. Jerzy Kruk
/Pieniny Zachodnie/
/egzemplarze miejsc słabo nasło.../
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.363 [16.12]
  • Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.230+233 [86.7]
  • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.228 [150.4]
  • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.713 [3]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji