Włoski puchu kielichowego (pappus) na niełupkach i zalążni nierozgałęzione, pojedyncze, ewentualnie z zadziorkami ale nie pierzasto rozgałęzione. Koszyczki najczęściej półkuliste.

Zbliżony wygląd mają gatunki z rodzaju ostrożeń (Cirsium), ale tam puch kielichowy jest pierzasto rozgałęziony.

klucz do gatunków niżowych

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Asteroideae - "ostowate"]
  
Carduus nutans (oset zwisły)
koszyczki bardzo duże, pojedynczo, zwieszone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· Zewnętrzne i środkowe listki okrywy w środkowej części zwężone i następnie rozszerzone, lancetowate zakończone długim (8 mm) cierniem.
Carduus nutans (oset zwisły)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Ciepłe stanowiska o charakterze ruderalnym, przydroża, nasypy, kserotermiczne zruderalizowane pastwiska, ugory, hałdy, kamieniołomy.
  
  
koszyczki mniejsze, wzniesione(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· Zewnętrzne i środkowe listki okrywy w zarysie lancetowate, w połowie nie zwężają się, zakończone krótkim cierniem.
  
    
Carduus acanthoides
Carduus acanthoides (oset nastroszony)
koszyczki pojedynczo (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu str ...
· Liście obustronnie nagie lub rzadko owłosione. Jeśli obustronnie, pajęczynowato owłosione — popłoch pospolity (Onopordum acanthium).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
Carduus acanthoides (oset nastroszony)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Przydroża, tereny ruderalne, brzegi rzek, ugory, pola uprawne. Preferuje stanowiska wilgotne i okresowo wysychające, zasobne w azot.
    
    
koszyczki zebrane po kilka na końcach pędów(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne eleme ...
· Liście spodem krótko lub kutnerowato owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
    
      
Carduus crispus
Carduus crispus
dwuletnia; koszyczki na szypułach (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Górne liście łodygowe pierzastowrębne, rzadziej niepodzielone, nieregularnie i nierówno ząbkowane; eliptyczne do lancetowatych, w nasadzie stopniowo się zwężające.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
Carduus crispus (oset kędzierzawy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Stanowiska wilgotne, ziołorośla przy rzekach i ciekach wodnych, wilgotne polany i obrzeża lasów, pobocza dróg, wilgotne tereny ruderalne. Preferuje gleby żyzne, zasobne w azot.
      
      
Carduus personata (oset łopianowaty)
Carduus personata (oset łopianowaty)
bylina; koszyczki siedzące(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Górne liście łodygowe niepodzielone, drobno regularnie ±równo ząbkowane; jajowate do szeroko jajowatych, w nasadzie zaokrąglone lub wpół obejmujące łodygę; spodem luźno, szaro filcowato owłosione, łysiejące.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
Carduus personata (oset łopianowaty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Roślina górska i podgórska. Na wilgotnych stanowiskach, w ziołoroślach przy potokach, łąkach, terenach ruderalnych przy siedzibach ludzkich. Preferuje gleby żyzne, bogate w humus.
      

Carduus glaucus · oset siny

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Carduus collinus · oset pagórkowy

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — VU–narażony

Carduus ×lobulatus · oset klapowany

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony