fot. SM-20050528-1-Carduus_personata-01 (757×666) — copyright © by Michał Smoczyk
liście
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carduus personata (oset łopianowaty)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

28.05.2005, Góry Orlickie, Podgórze
copyright © by Michał Smoczyk