atlas-roslin.pl

Asteroideae - "ostowate"

  
↓nie(z) kwiaty nie żółte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
  
    
↓nie(z) wewnętrzne listki okrywy wydłużone promieniście rozpostarte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne el ...
    
    
↑nie ↓nie(z) roślina jedwabisto-wełniście owłosiona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Roślina biało, jedwabisto-wełniście owłosiona.
Onopordum acanthium (popłoch pospolity)
wystepowanie
syn. Onopordon acanthium · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Na ciepłych stanowiskach o charakterze ruderalnym, przydrożach, nasypach, pastwiskach, często w pobliżu domostw. Bylina ozdobna, zdziczała i zadomowiona we florze Polski.
    
    
↑nie ↓nie(z) liście biało marmurkowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Dno koszyczka ze szczeciniastymi plewinkami. Nitki pręcików dołem zrośnięte w rurkę.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
  Roślina uprawna, lecznicza, ozdobna. Przejściowo dziczejąca.
    
    
↑nie (z) z plewinkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Rośliny nagie lub owłosione (ale nie jedwabisto-wełniście).
    
      
↓nie(z) listki okrywy z palczasto rozstawionymi cierniami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
      
      
↑nie (z) listki okrywy zakończone pojedynczym cierniem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
      
        
↓nie(z) włoski pappusa pierzaste
Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)
pierzaste włoski pappusa
Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Koszyki kwiatowe u większości gatunków walcowate, górą zwykle zwężone.
        
        
↑nie (z) włoski pappusa nie pierzaste
Carduus nutans
Carduus acanthoides
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Koszyki kwiatowe zwykle półkuliste.
        
  
↑nie (z) kwiaty żółte
  Rzadko uprawiane ozdobne (dawniej przemysłowe).
  
    
↓nie(z) bez pappusa lub łuseczkowaty
· ta cecha diagnostyczna ...
· Dno koszyczka gęsto pokryte szczecinkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
Carthamus tinctorius (krokosz barwierski)
(potocznie: kartamus pomarańczowy) · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020
  Uprawiana od głębokiej starożytności roślina barwierska i oleista. U nas rzadko uprawiana jako kwiat letni z rozsady lub z siewu wprost do gruntu.
    
    
↑nie (z) z pappusem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· Rozłupki cylindryczne, 20-żebrowe.
· ta cecha diagnostyczna ...
Cnicus benedictus (drapacz lekarski)
knikus benedyktyński · takson uprawiany
  Dawna uprawiana roślina lecznicza. Używana także jako gorzki dodatek w przemyśle alkoholowym.
    
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu