Rośliny o kolczastych koszyczkach kwiatowych i liściach i/lub pędach; potocznie zwane ostami.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Asteroideae (rurkokwiatowe)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) kwiaty nie żółte (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
  
    
(p) wewnętrzne listki okrywy wydłużone promieniście rozpostarte (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne el ...
    
    
Onopordum acanthium (popłoch pospolity)
(p) roślina jedwabisto-wełniście owłosiona(↑nie) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Roślina biało, jedwabisto-wełniście owłosiona.
Onopordum acanthium (popłoch pospolity)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Na ciepłych stanowiskach o charakterze ruderalnym, przydrożach, nasypach, pastwiskach, często w pobliżu domostw. Bylina ozdobna, zdziczała i zadomowiona we florze Polski.
    
    
Silybum marianum
(p) liście biało marmurkowate(↑nie) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Dno koszyczka ze szczeciniastymi plewinkami. Nitki pręcików dołem zrośnięte w rurkę.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
  Roślina uprawna, lecznicza, ozdobna. Przejściowo dziczejąca.
    
    
(p) z plewinkami(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Rośliny nagie lub owłosione (ale nie jedwabisto-wełniście).
    
      
(p) listki okrywy z palczasto rozstawionymi cierniami (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
      
      
(p) listki okrywy zakończone pojedynczym cierniem(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
      
        
Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)
pierzaste włoski pappusa
Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)
(p) włoski pappusa pierzaste (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Koszyki kwiatowe u większości gatunków walcowate, górą zwykle zwężone.
        
        
Carduus nutans
Carduus acanthoides
(p) włoski pappusa nie pierzaste(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Koszyki kwiatowe zwykle półkuliste.
        
  
(p) kwiaty żółte(↑nie)
  Rzadko uprawiane ozdobne (dawniej przemysłowe).
  
    
(p) bez pappusa lub łuseczkowaty (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna ...
· Dno koszyczka gęsto pokryte szczecinkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
Carthamus tinctorius (krokosz barwierski)
(potocznie: kartamus pomarańczowy) · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Uprawiana od głębokiej starożytności roślina barwierska i oleista. U nas rzadko uprawiana jako kwiat letni z rozsady lub z siewu wprost do gruntu.
    
    
(p) z pappusem(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· Rozłupki cylindryczne, 20-żebrowe.
· ta cecha diagnostyczna je ...
Cnicus benedictus (drapacz lekarski)
knikus benedyktyński · takson uprawiany
  Dawna uprawiana roślina lecznicza. Używana także jako gorzki dodatek w przemyśle alkoholowym.
    
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
literatura · references
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.113 [16.12]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.641 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.454 [15]
· Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.64 [71.7]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 01.04.2017 · powstała/was created 01.12.2014

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Asteroideae-ostowate.htm"> Asteroideae - "ostowate" - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>