fot. bl-f247-F1000014 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

wysychający puch lotny, uwidaczniają się rozgałęzienia włosków
01.10.2003 copyright © by Barbara Łotocka