⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Asteroideae (rurkokwiatowe)]
  
rośliny bez włosków gruczołowatych (↓nie)
Echinops exaltatus (przegorzan węgierski)
Echinops exaltatus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· Wewnętrzne listki okrywy na szczycie wyraźnie wygięte, ich grzbiet nagi. Zewnętrzne listki okrywy podzielone tylko do połowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
Echinops exaltatus (przegorzan węgierski)
wystepowanie
syn. Echinops commutatus · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  
  
rośliny z włoskami gruczołowatymi na łodydze i wierzchu liści (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Wewnętrzne listki okrywy na szczycie wygięte lub nieznacznie wygięte, ich grzbiet nagi.
  
    
liście skórzaste, górą z rozproszonymi prawie siedzącymi włoskami gruczołowatymi (↓nie)
Echinops ritro
Echinops ritro (przegorzan pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· Główki szaro-niebieskofioletowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
Echinops ritro (przegorzan pospolity)
(potocznie: przegorzan kulisty) · takson uprawiany
  Uprawiana ozdobna bylina ogrodowa i roślina pszczelarska.
    
    
liście nie skórzaste, górą gęsto gruczołowato owłosione i z rozproszonymi krótkim szczecinkami (↑nie)
Echinops sphaerocephalus
Echinops sphaerocephalus
Echinops sphaerocephalus (przegorzan kulisty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony ...
· Główki białawo-szare.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Echinops sphaerocephalus (przegorzan kulisty)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Miejsca ruderalne, przydroża, miedzie, podsiewany jako roślina miododajna.