takson uprawiany [24]

Echinops ritro L.

przegorzan pospolity (potocznie: przegorzan kulisty)
na stronie — wymagania i uprawa
Echinops ritro

ogr. ziel. Inzighofen, Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski

Echinops ritro
Echinops ritro
Echinops ritro (przegorzan pospolity)

cv. Veicht's Blue

Echinops ritro (przegorzan pospolity)

cv. Veicht's Blue

Echinops ritro (przegorzan pospolity)

cv. Veitch's Blue

Echinops ritro (przegorzan pospolity)

cv. Veitch's Blue

Echinops ritro (przegorzan pospolity)

cv. Veitch's Blue

Echinops ritro (przegorzan pospolity)

cv. Veitch's Blue

Echinops ritro (przegorzan pospolity)

cv. Veitch's Blue

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · do ogrodu naturalistycznego · bylina na kwiat cięty · na suche bukiety i kompozycje · wysokość do 100 cm · strefa mrozoodporności 3 · kwitnienie: 7-9

Wymagania: woda · gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna

Analiza dostępności nasion (form i odmian #1):
• bez odmiany · fioletowy

Analiza dostępności roślin (form i odmian #2):
• bez odmiany · · ‘Veitchs Blue’