antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Echinops exaltatus Schrad.

przegorzan węgierski
Echinops commutatus Juratz · Echinops globifer Janka
na stronie — występowanie · znaleziska
Echinops exaltatus (przegorzan węgierski)

05.09.2014, okolice Gdańska; copyright © by Waldemar Szaraniec

Echinops exaltatus
Echinops exaltatus
Echinops comutatus
Echinops exaltatus
Echinops exaltatus
Echinops exaltatus
Echinops exaltatus (przegorzan węgierski)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Bylina.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa wschodnia i Azja zachodnia [czas przybycia na teren Polski: 1897r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

znalezisko 20140905.1.wsz - Echinops exaltatus (przegorzan węgierski); okolice Gdańska

3f · 20140905.1.wsz
leg. Waldemar Szaraniec
/okolice Gdańska/

znalezisko 20050808.1.mr; Suwalszczyzna

5f · 20050808.1.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/