takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Echinops bannaticus Rochel ex Schrad.

przegorzan banatyński
na stronie — wymagania i uprawa

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 120 cm · kwitnienie: 7-8

Wymagania: woda · gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna

Analiza dostępności roślin (form i odmian #3):
• bez odmiany · · ‘Blue Globe’ · ‘Star Frost’