atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Carduus crispus L.

oset kędzierzawy
Carduus Carduus Carduus CarduusCarduusoset pagórkowy (Carduus collinus)oset siny (Carduus glaucus)
Carduus crispus
09.06.2006, pd.-zach. Kraków; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Carduus crispus
Carduus crispus
kwiatostan
Carduus crispus
charakterystyczne szerokie i cierniste oskrzydlenie łodygi
Carduus crispus (oset kędzierzawy)
Carduus crispus (oset kędzierzawy)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Carduus (oset)kl 2471
Rośliny dwuletnie bez rozłogów. Liście i łodyga z krótkimi kolcami, do 4 mm długości.

Górne liście łodygowe pierzastowrębne, rzadziej niepodzielone, nieregularnie i nierówno ząbkowane; eliptyczne do lancetowatych, w nasadzie stopniowo się zwężające; spodem szaro, cienko, kutnerowato owłosione.

Koszyczki zebrane po 2 – 5 (6) na wyraźnych szypułach do 2 cm długości.

Zewnętrzne listki okrywy sięgają połowy wewnętrznych listków; środkowe krótsze od wewnętrznych; stopniowo zwężające się z ±miękkim kolcem.

występowanie

Carduus crispus
wystepowanie
o mapie występowania
Stanowiska wilgotne, ziołorośla przy rzekach i ciekach wodnych, wilgotne polany i obrzeża lasów, pobocza dróg, wilgotne tereny ruderalne. Preferuje gleby żyzne, zasobne w azot.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw