efemerofit [24][234]

Carduus macrocephalus Desf.

na stronie — występowanie