atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· archeofit, zadomowiony [234]

Carduus nutans L. [🔉 kar·du·us *]

oset zwisły
Carduus Carduus Carduus CarduusCarduusoset wielkogłówkowy (Carduus macrocephalus)oset łopianowaty (Carduus personata)
Carduus nutans (oset zwisły)
29.08.2021, Dolina Środkowej Odry, Strumienno; copyright © by Piotr Kobierski
Carduus nutans
Carduus nutans
Carduus nutans (oset zwisły)
Carduus nutans (oset zwisły)
Carduus nutans (oset zwisły)
Carduus nutans (oset zwisły)
Carduus nutans (oset zwisły)
Carduus nutans (oset zwisły)
Carduus nutans (oset zwisły)
Carduus nutans (oset zwisły)
Carduus nutans (oset zwisły)
Carduus nutans (oset zwisły)
XL
Carduus nutans (oset zwisły)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Carduus (oset)kl 2465
Roślina dwuletnia, 30 – 150 cm wysokości.

Koszyczki bardzo duże, 3 – 4 (6) cm średnicy, pojedynczo na końcu długiej nieoskrzydlonej szypuły, zwieszone.

Zewnętrzne i środkowe listki okrywy w środkowej części zwężone i następnie rozszerzone, lancetowate zakończone długim (8 mm) cierniem.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Carduus nutans (oset zwisły)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carduus nutans (oset zwisły)
Ciepłe stanowiska o charakterze ruderalnym, przydroża, nasypy, kserotermiczne zruderalizowane pastwiska, ugory, hałdy, kamieniołomy.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: północ rejonu śródziemnomorskiego [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20081111.1.pkob - Carduus nutans (oset zwisły)
081111-1
leg. Piotr Kobierski #2
znalezisko 20080621.1.pkob; pobocze żwirowej drogi leśnej, na zachód od Osieka, gm. Lubsko, woj. lubuskie
080621-1
leg. Piotr Kobierski
/pobocze żwirowej drogi leśnej, na zachód od Osieka, gm. Lubsko, woj. lubuskie/ #2
znalezisko 20080706.2.pkob; pobocze żwirowej drogi leśnej, na zachód od Osieka, gm. Lubsko, woj. lubuskie
080706-2
leg. Piotr Kobierski
/pobocze żwirowej drogi leśnej, na zachód od Osieka, gm. Lubsko, woj. lubuskie/ #2
znalezisko 20090612.1.pkob - Carduus nutans (oset zwisły); okolice Osieka, woj.lubuskie
090612-1
leg. Piotr Kobierski
/okolice Osieka, woj.lubuskie/ #3
znalezisko 00010000.10_10_2.jmak - Carduus nutans (oset zwisły); Degerfeld Niemcy
10_10_2
leg. Jarosław Makowski
/Degerfeld Niemcy/ #4
znalezisko 00010000.10_13_93.jmak - Carduus nutans (oset zwisły); Degerfeld Niemcy
10_13_93
leg. Jarosław Makowski
/Degerfeld Niemcy/ #2

Carduus thoermeri

takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Carduus thoermeri