antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Carduus nutans L.

oset zwisły
Carduus nutans
21.06.2008, pobocze żwirowej drogi leśnej, na zachód od Osieka, gm. Lubsko, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Carduus nutans
Carduus nutans (oset zwisły)
Carduus nutans (oset zwisły)
Carduus nutans (oset zwisły)
Carduus nutans (oset zwisły)
Carduus nutans (oset zwisły)
Carduus nutans (oset zwisły)
Carduus nutans (oset zwisły)

cechy charakterystyczne

Roślina dwuletnia, 30-150 cm wysokości.

space

Zewnętrzne i środkowe listki okrywy w środkowej części zwężone i następnie rozszerzone, lancetowate zakończone długim (8 mm) cierniem.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Ciepłe stanowiska o charakterze ruderalnym, przydroża, nasypy, kserotermiczne zruderalizowane pastwiska, ugory, hałdy, kamieniołomy.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: północ rejonu śródziemnomorskiego [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20081111.1.pkob - Carduus nutans (oset zwisły)
20081111.1.pkob
leg. Piotr Kobierski #2
znalezisko 20080621.1.pkob; pobocze żwirowej drogi leśnej, na zachód od Osieka, gm. Lubsko, woj. lubuskie
20080621.1.pkob
leg. Piotr Kobierski
/pobocze żwirowej drogi leśnej, na zachód od Osieka, gm. Lubsko, woj. lubuskie/ #2
znalezisko 20080706.2.pkob; pobocze żwirowej drogi leśnej, na zachód od Osieka, gm. Lubsko, woj. lubuskie
20080706.2.pkob
leg. Piotr Kobierski
/pobocze żwirowej drogi leśnej, na zachód od Osieka, gm. Lubsko, woj. lubuskie/ #2
znalezisko 20090612.1.pkob - Carduus nutans (oset zwisły); okolice Osieka, woj.lubuskie
20090612.1.pkob
leg. Piotr Kobierski
/okolice Osieka, woj.lubuskie/ #3
znalezisko 00010000.10_10_2.jmak - Carduus nutans (oset zwisły); Degerfeld Niemcy
00010000.10_10_2.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Degerfeld Niemcy/ #4
znalezisko 00010000.10_13_93.jmak - Carduus nutans (oset zwisły); Degerfeld Niemcy
00010000.10_13_93.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Degerfeld Niemcy/ #2

Carduus thoermeri

takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]