takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Erigeron alpinus L. ssp. intermedius (Schleich.) Pawł.

przymiotno alpejskie
na stronie — występowanie · znaleziska
Erigeron alpinus ssp. intermedius (przymiotno alpejskie)
03.08.2012, Upłaziańska Kopa (Tatry); copyright © by Jerzy Kruk
Erigeron alpinus ssp. intermedius (przymiotno alpejskie)
XL
Erigeron alpinus ssp. intermedius (przymiotno alpejskie)
Erigeron alpinus ssp. intermedius (przymiotno alpejskie)
Erigeron alpinus ssp. intermedius (przymiotno alpejskie)
XL
Erigeron alpinus ssp. intermedius (przymiotno alpejskie)
XL
Erigeron alpinus ssp. intermedius (przymiotno alpejskie)
XL
Erigeron alpinus ssp. intermedius (przymiotno alpejskie)
Erigeron alpinus ssp. intermedius (przymiotno alpejskie)
XL
Erigeron alpinus ssp. intermedius (przymiotno alpejskie)
Erigeron alpinus ssp. intermedius (przymiotno alpejskie)
XL
Erigeron alpinus ssp. intermedius (przymiotno alpejskie)
XL
Erigeron alpinus ssp. intermedius (przymiotno alpejskie)
XL
Erigeron alpinus ssp. intermedius (przymiotno alpejskie)
Erigeron alpinus ssp. intermedius (przymiotno alpejskie)
XL
Erigeron alpinus ssp. intermedius (przymiotno alpejskie)
XL
Erigeron alpinus ssp. intermedius (przymiotno alpejskie)
XL
Erigeron alpinus ssp. intermedius (przymiotno alpejskie)
XL
Erigeron alpinus ssp. intermedius (przymiotno alpejskie)
XL
Erigeron alpinus ssp. intermedius (przymiotno alpejskie)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090909.5.jkr - Erigeron alpinus ssp. intermedius (przymiotno alpejskie); Upłaziańska Kopa (Tatry)
jkr.090909-5
leg. Jerzy Kruk
/Upłaziańska Kopa (Tatry)/ #3
znalezisko 20120803.1.jkr - Erigeron alpinus ssp. intermedius (przymiotno alpejskie); Upłaziańska Kopa (Tatry)
jkr.120803-1
leg. Jerzy Kruk
/Upłaziańska Kopa (Tatry)/ #10
znalezisko 19670811.KRAM382922.jkr - Erigeron alpinus ssp. intermedius (przymiotno alpejskie); Tatry Zachodnie, Dolina Tomanowa
jkr.670811-KRAM382922
leg. S. Pawłowska
/Tatry Zachodnie, Dolina Tomanowa/ #6
znalezisko 19690814.KRAM382923.jkr - Erigeron alpinus ssp. intermedius (przymiotno alpejskie); Tatry Zachodnie, nad Doliną Tomanową
jkr.690814-KRAM382923
leg. S. i B. Pawłowscy
/Tatry Zachodnie, nad Doliną Tomanową/ #6