takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.235)

Scopolia carniolica Jacq.

lulecznica kraińska
Scopolia carniolica (lulecznica kraińska)

04.05.2007, Bieszczady; copyright © by Marek Snowarski

Scopolia carniolica (lulecznica kraińska)
Scopolia carniolica (lulecznica kraińska)
Scopolia carniolica (lulecznica kraińska)
Scopolia carniolica (lulecznica kraińska)
Scopolia carniolica (lulecznica kraińska)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.235 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Scopolia carniolica (lulecznica kraińska)
wystepowanie
o mapie występowania
Karpaty, b. rzadko Także uprawiana ozdobna i zdziczała.

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 40 cm · kwitnienie: 4-5

Wymagania: światło · półcień · woda · gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna · odczyn · gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne · zwięzłość · gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

znalezisko 20070504.1.07 - Scopolia carniolica (lulecznica kraińska); Bieszczady

14f · 20070504.1.07
leg. Marek Snowarski
/Bieszczady/

znalezisko 20070501.4.07 - Scopolia carniolica (lulecznica kraińska); Bieszczady

8f · 20070501.4.07
leg. Marek Snowarski
/Bieszczady/

znalezisko 20080501.5.08 - Scopolia carniolica (lulecznica kraińska); Bieszczady

12f · 20080501.5.08
leg. Marek Snowarski
/Bieszczady/