takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Arenaria tenella Kit.

piaskowiec orzęsiony piaskowiec rzęsowaty
Arenaria ciliata L. ssp. tatrensis (Zapał.) Favarger
Arenaria tenella
13.07.2005, Doliny Jaworzynki, Tatry; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Arenaria tenella
Arenaria tenella

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Arenaria (piaskowiec)kl 6981
Bylina, rzadko roślina dwuletnia lub roczna. Pędy rozesłane, może tworzyć darnie, (3)10-20cm wysokości.

space

Kwitnienie maj-sierpień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
W Tatrach, głównie w piętrze kosówki i halnym, skały, piargi, murawy, żwirowiska w potokach; zwykle na wapieniu, rzadko na granicie.