atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Arenaria graminifolia Schrad. [🔉 a·re·na·ri·a *]

piaskowiec trawiasty
Arenaria procera Spreng. ssp. glabra (F.N. Williams) Holub
Arenaria graminifolia
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Arenaria graminifolia (piaskowiec trawiasty)
Arenaria graminifolia (piaskowiec trawiasty)
Arenaria graminifolia (piaskowiec trawiasty)
Arenaria graminifolia (piaskowiec trawiasty)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Arenaria (piaskowiec)kl 6979
Bylina, łodyg pojedyncza, sztywna, wyprostowana, (10) 20 – 40 (50) cm wysokości, naga.

space

Kwitnienie czerwiec – sierpień.

występowanie

Arenaria graminifolia (piaskowiec trawiasty)
Arenaria graminifolia (piaskowiec trawiasty)
literatura: Karol Torzewski, Anna Otręba, Anna Kębłowska, Rozmieszczenie, zasoby oraz zagrożenia Arenaria graminifolia (Caryophyllaceae) w Kampinoskim Parku Narodowym, Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2020; XXVII(2): 662–671
wystepowanie
o mapie występowania
Suche bory sosnowe, polany, piaski, nasłonecznione wzgórza.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników

C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <250.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤50.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20180612.1.krtorz - Arenaria graminifolia (piaskowiec trawiasty); Kampinowski Park Narodowy
180612-1
leg. Karol Torzewski
/Kampinowski Park Narodowy/ #7

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Arenaria graminifolia (piaskowiec trawiasty)
🌱
wysokość: 20 – 25 cm
kwitnienie: od czerwca do lipca

wymagania i uprawa

🌸
światło — pełne słońce
woda — gleba sucha
zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): odczyn — gleba słabo kwaśna • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus • żyzność — podłoże ubogie