atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » Ord.Caryophyllales » Fam.Caryophyllaceae » subFam.Alsinoideae » Arenaria »

Arenaria graminifolia Schrad. [🔉 a·rē·n·ri·a *]

piaskowiec trawiasty
Arenaria procera Spreng. ssp. glabra (F.N. Williams) Holub [🔉 a·rē·n·ri·a *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Arenaria graminifolia
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Arenaria graminifolia (piaskowiec trawiasty)
Arenaria graminifolia (piaskowiec trawiasty)
Arenaria graminifolia (piaskowiec trawiasty)
Arenaria graminifolia (piaskowiec trawiasty)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Arenaria (piaskowiec)kl 6979
Bylina, łodyg pojedyncza, sztywna, wyprostowana, (10) 20-40 (50) cm wysokości, naga.

Liście wąskolancetowate, szydlaste, do 10 cm długości i 0.5-1 mm szerokości; bezogonkowe, sztywne.

Kwitnienie czerwiec-sierpień.Bylina, łodyg pojedyncza, sztywna, wyprostowana, (10) 20-40 (50) cm wysokości, naga.

space

Kwitnienie czerwiec-sierpień.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
Arenaria graminifolia (piaskowiec trawiasty)
Arenaria graminifolia (piaskowiec trawiasty)
literatura: Karol Torzewski, Anna Otręba, Anna Kębłowska, Rozmieszczenie, zasoby oraz zagrożenia Arenaria graminifolia (Caryophyllaceae) w Kampinoskim Parku Narodowym, Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2020; XXVII(2): 662–671
ekologiczne liczby wskaźnikowe Arenaria graminifolia (piaskowiec trawiasty)
Suche bory sosnowe, polany, piaski, nasłonecznione wzgórza.Suche bory sosnowe, polany, piaski, nasłonecznione wzgórza.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej księgi 2014r. [169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników

C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <250.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤50.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20180612.1.krtorz - Arenaria graminifolia (piaskowiec trawiasty); Kampinowski Park Narodowy
180612-1
leg. Karol Torzewski
/Kampinowski Park Narodowy/ #7

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Arenaria graminifolia (piaskowiec trawiasty)
🌱
wysokość: 20 – 25 cm
kwitnienie: od czerwca do lipca

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta • żyzność — podłoże ubogie

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Arenaria graminifolia [🔉 a·rē·n·ri·a *]Arenaria procera Spreng. ssp. glabra (F.N. Williams) Holub [🔉 a·rē·n·ri·a *](pl) piaskowiec trawiasty
arēnrius, -a, -um (adj); arēnria (subs) (lat., adj.)
piaskowy, piaszczysty, przymiotnik do rzeczownika lat. (h)arena - piasek, piaski, teren piaszczysty, stąd arena - miejsce pokryte piaskiem; lat. arenaria (rzeczownik odprzymiotnikowy) - piaskownia; w nazwach roślin i grzybów odnosi się do bytowania na terenach/glebach piaszczystych