takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Arenaria graminifolia Schrad.

piaskowiec trawiasty
Arenaria procera Spreng. ssp. glabra (F.N. Williams) Holub
Arenaria graminifolia
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Arenaria (piaskowiec)kl 6979
Bylina, łodyg pojedyncza, sztywna, wyprostowana, (10)20-40(50)cm wysokości, naga.

space

Kwitnienie czerwiec-sierpień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Suche bory sosnowe, polany, piaski, nasłonecznione wzgórza.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników

C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <250.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤50.

wymagania i uprawa

Wysokość: 20-25 cm

Kwitnienie: od czerwca do lipca

Grupa użytkowa: bylina ogrodowa • do ogrodu skalnego

Wymagania (parametry ogrodowe): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): odczyn — gleba słabo kwaśna • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus • żyzność — podłoże ubogie