takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Scorzonera rosea Waldst. et Kit.

wężymord górski
Scorzonera purpurea L. ssp. rosea (Waldst. et Kit.) Nyman