Aconitum

tojad
na stronie — klucz wg monografii · uwagi · Aconitum firmum (tojad mocny) ·  klucz: Aconitum bucovinense (tojad niski) · Aconitum degenii ssp. degenii (tojad wiechowaty typowy) · Aconitum firmum nssp. paxii (tojad mocny Paxa) · Aconitum firmum nssp. zapalowiczii (tojad mocny Zapałowicza) · Aconitum firmum ssp. firmum (tojad mocny typowy) · Aconitum firmum ssp. maninense (tojad mocny kosmaty) · Aconitum firmum ssp. moravicum (tojad mocny morawski) · Aconitum lasiocarpum ssp. kotulae (tojad wschodniokarpacki Kotuli) · Aconitum lasiocarpum ssp. lasiocarpum (tojad wschodniokarpacki typowy) · Aconitum lasiocarpum ssp. lasiocarpum (tojad wschodniokarpacki typowy) · Aconitum lycoctonum ssp. lycoctonum (tojad lisi typowy) · Aconitum moldavicum (tojad mołdawski) · Aconitum moldavicum ssp. hosteanum (tojad mołdawski Host) · Aconitum moldavicum ssp. moldavicum (tojad mołdawski typowy) · Aconitum plicatum ssp. plicatum var. clusianum (tojad sudecki Kluzjusza) · Aconitum plicatum ssp. plicatum var. plicatum (tojad sudecki typowy) · Aconitum plicatum ssp. sudeticum (tojad sudecki gruczołowy) · Aconitum variegatum ssp. variegatum (tojad dzióbaty typowy) · Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa) · Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa) · Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa) · Aconitum ×berdaui nssp. ×berdaui (tojad Berdaua typowy) · Aconitum ×berdaui nssp. ×berdaui (tojad Berdaua typowy) · Aconitum ×berdaui nssp. ×berdaui (tojad Berdaua typowy) · Aconitum ×cammarum (tojad ogrodowy) · Aconitum ×cammarum (tojad ogrodowy) · Aconitum ×czarnohorense (tojad czarnohorski) · Aconitum ×exaltatum (tojad wyniosły) · Aconitum ×exaltatum (tojad wyniosły) · Aconitum ×exaltatum (tojad wyniosły) · Aconitum ×gayeri (tojad Gayera) · Aconitum ×gayeri (tojad Gayera) · Aconitum ×hebegynum (tojad kosmatoowockowy) · Aconitum ×hebegynum (tojad kosmatoowockowy) · Aconitum ×hebegynum (tojad kosmatoowockowy) · Aconitum ×nanum (tojad karlowaty) · Aconitum ×pawlowskii (tojad Pawłowskiego)

klucz wg monografii Mitka J., 2003 — The genus Aconitum L. (Ranunculaceae) in Poland and adjacent countries. A phenetic-geographic study. [118]

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Ranunculaceae (jaskrowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) segmenty szerokie, niepodzielone do nasady (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Hełmy ok. 2.5-3× wyższe niż szersze, cylindryczno-stożkowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnost ...
  
    
(p) kwiaty niebieskie do purpurowo-fioletowych (↓nie)
Aconitum moldavicum (tojad mołdawski)
Aconitum moldavicum (tojad mołdawski)
Aconitum moldavicum (tojad mołdawski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W lasach liściastych z rzędu O.Fagetalia sylvaticae, w górach po piętro alpejskie.
    
      
(p) słupki nagie (↓nie)
  Stosunkowo często w Karpatach i na pogórzu. W lasach liściastych z rzędu O.Fagetalia sylvaticae (gatunek regionalnie charakterystyczny).
      
      
(p) słupki dookoła owłosione (↑nie) (↓nie)
  Takson piętra subalpejskiego. Rośnie w zaroślach olchy kosej Ass.Pulmonario-Alnetum viridis, w wysokich ziołoroślach i trawach.
      
      
(p) słupki na grzbiecie i/lub na szwie wewętrznym owłosione (↑nie)
  Mieszaniec dwóch powyższych podgatunków.
      
    
(p) kwiaty białawe do żółtawych (↑nie)
Aconitum lycoctonum
Aconitum lycoctonum ssp. lycoctonum (tojad lisi typowy)
wystepowanie
syn. Aconitum vulparia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Występuje w Beskidzie Żywieckim. Takson górski i podgórski. W Polsce występuje w grądach Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli i w ciepłolubnych zaroślach na terenach dawnej eksploatacji kruszywa. Poza granicami Polski głównie na pogórzu w zespołach ziołorośli związku All.Adenostylion alliariae.
    
  
(p) segmenty wąskie lub szerokie podzielone do nasady (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· lub szerokich i wtedy pociętych do nasady blaszki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
  
    
(p) hełmy stożkowate 1.6-2.5× wyższe niż szersze (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· Ostrogi miodników haczykowato zgięte lub półspiralnie skręcone.
    
      
(p) słupków 3-5, owłosione na szwie wewnętrznym (↓nie)
      
        
(p) szypułki kwiatów nagie (↓nie)
        
          
(p) ostrogi miodników półspiralnie zwinięte (↓nie)
Aconitum variegatum ssp. variegatum (tojad dzióbaty typowy)
Aconitum variegatum ssp. variegatum (tojad dzióbaty typowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Hełmy wyraźnie wyższe niż szersze.
· ta cecha diagnostyczna je ...
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· ta cecha diagnostyczna je ...
  (mapka występowania gatunku) W Polsce występuje podgatunek typowy tego taksonu. W wilgotnych lasach liściastych i zaroślach, wzdłuż strumieni i rzek; w górskich olszynach Ass.Alnetum incanae (gatunek charakterystyczny zespołu) i ziołoroślach Ass.Arunco-Doronicetum austriaci, w Tatrach do 1500m n.p.m.
          
          
(p) ostrogi miodników haczykowato zagięte (↑nie)
Aconitum ×berdaui nssp. ×berdaui (tojad Berdaua typowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Hełmy nieco wyższe niż szersze.
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· ta cecha diagn ...
· ta cecha diagnostyczna je ...
Aconitum ×berdaui nssp. ×berdaui (tojad Berdaua typowy)
syn. Aconitum firmum ssp. firmum × variegatum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  (mapka występowania gatunku)
          
        
(p) szypułki kwiatów owłosione (↑nie)
        
          
(p) hełmy na zewnątrz gruczołowato owłosione (↓nie)
Aconitum ×pawlowskii (tojad Pawłowskiego)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Szypułki kwiatów gruczołowato owłosione.
Aconitum ×pawlowskii (tojad Pawłowskiego)
wystepowanie
syn. Aconitum lasiocarpum × variegatum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarośla i lasy liściaste, głównie Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli lub Ass.Carici remotae-Fraxinetum, w górach wzdłuż potoków w olszynach Ass.Alnetum incanae.
          
          
(p) hełmy na zewnątrz gruczołowato owłosione (↑nie)
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· Szypułki kwiatów niegruczołowato przylegająco owłosione.
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
syn. Aconitum firmum ssp. moravicum × variegatum ssp. v. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W Zachodnich Karpatach i Wschodnich Sudetach. Wzdłuż strumieni w niższych położeniach górskich i na pogórzu, na źródliskach i w ziołoroślach związku All.Adenostylion alliariae.
          
      
(p) słupków 3(-5), dookoła owłosione (patrz też następna alternatywa) (↑nie) (↓nie)
      
        
(p) hełmy na zewnątrz ±nagie (↓nie)
Aconitum xhebegynum
Aconitum xhebegynum
Aconitum ×hebegynum (tojad kosmatoowockowy)
wystepowanie
syn. Aconitum degenii × variegatum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Takson górski, czasami sięga piętra subalpejskiego, w wilgotnych zaroślach Ass.Pulmonario-Alnetum viridis na wysokości ok. 1100m n.p.m. Jego spektrum ekologiczne jest szerokie: olszyny Ass.Alnetum incanae, ziołorośla na kamieńcach ze związku All.Adenostylion alliariae, wilgotne łąki All.Calthion palustris, z optimum na wyższych terasach i w strefach przejściowych pomiędzy buczynami Ass.Dentario glandulosae-Fagetum i olszynami Ass.Alnetum incanae.
        
        
(p) hełmy na zewnątrz gruczołowato owłosione (↑nie)
        
          
(p) szypułki kwiatu pod podkwiatkami słabo owłosione (↓nie)
Aconitum lasiocarpum ssp. kotulae
Aconitum lasiocarpum ssp. kotulae
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· i/lub niegruczołowato przylegająco owłosiona.
  
wystepowanie
o mapie występowania
Podgatunek głównie podgórski, w niższych położeniach górskich spotykany w lasach związku All.Carpinion betuli, szczególnie w Ass.Carici remotae-Fraxinetum. W wyższych położeniach górskich występuje razem z tojadem wschodniokarpackim typowym (Aconitum lasiocarpum ssp. lasiocarpum) w kwiecistych ziołoroślach połoninowych Trollio-Knautietum, na krawędziach zarośli Ass.Pulmonario-Alnetum viridis i w zaroślach maliny właściwej (Rubus idaeus).
          
          
(p) szypułki kwiatu pod podkwiatkami owłosione (↑nie)
          
            
(p) miodniki nie sięgają szczytu hełmu (↓nie)
Aconitum lasiocarpum ssp. lasiocarpum
Aconitum lasiocarpum ssp. lasiocarpum
Aconitum lasiocarpum ssp. lasiocarpum

szypułki kwiatowe pod podkwiatkami odstająco gruczołowato owłosione; podkwiatki równowąskie do lancetowatych, czasem szersze

  Podgatunek górski, spotykany w kwiecistych ziołoroślach połoninowych Trollio-Knautietum, na krawędziach zarośli Ass.Pulmonario-Alnetum viridis i w zaroślach maliny właściwej (Rubus idaeus), na wysokościach 1020-1150m n.p.m. Najczęściej występuje wzdłuż potoków, na wyższych terasach, na wysokości (400)500-600(800)m n.p.m. w strefie przejściowej pomiędzy Ass.Petasitetum kablikiani i Ass.Alnetum incanae oraz w strefach przejściowych pomiędzy buczynami Ass.Dentario glandulosae-Fagetum i olszynami Ass.Alnetum incanae. Czasem na wilgotnych łąkach All.Calthion palustris blisko krawędzi lasu.
            
            
(p) miodniki sięgają szczytu hełmu (↑nie)
Aconitum xgayeri
Aconitum xgayeri
Aconitum xgayeri

szypułki kwiatowe pod podkwiatkami odstająco gruczołowato owłosione, mniej gęsto niż powyżej podkwiatów; podkwiatki równowąskie do lancetowatych

Aconitum ×gayeri (tojad Gayera)
wystepowanie
syn. Aconitum degenii × A. lasiocarpum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Na pogórzu od 300 do 600m n.p.m. w dolinach rzecznych z łęgach Ass.Carici remotae-Fraxinetum, rzadziej na wilgotnych łąkach związku All.Calthion palustris. W niższych położeniach górskich, (400)600-910m n.p.m. wzdłuż potoków w olszynach Ass.Alnetum incanae. Rzadko w wyższych górach, do 1700m n.p.m., na źródliskach z ziołoroślami związku All.Adenostylion alliariae
            
      
(p) słupków 2-3(-5) nagich lub niewiele na stronie grzbietowej (zewnętrznej) owłosionych (↑nie)
      
        
(p) hełmy gruczołowato owłosione (↓nie)
Aconitum xhebegynum
Aconitum xhebegynum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Nasiona w pełni wykształcone.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Aconitum ×hebegynum (tojad kosmatoowockowy)
wystepowanie
syn. Aconitum degenii × variegatum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Takson górski, czasami sięga piętra subalpejskiego, w wilgotnych zaroślach Ass.Pulmonario-Alnetum viridis na wysokości ok. 1100m n.p.m. Jego spektrum ekologiczne jest szerokie: olszyny Ass.Alnetum incanae, ziołorośla na kamieńcach ze związku All.Adenostylion alliariae, wilgotne łąki All.Calthion palustris, z optimum na wyższych terasach i w strefach przejściowych pomiędzy buczynami Ass.Dentario glandulosae-Fagetum i olszynami Ass.Alnetum incanae.
        
        
(p) hełmy nagie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Słupki najczęściej płonne.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
        
          
(p) pręciki ±nagie (↓nie)
          
            
(p) szypułki kwiatów nagie (↓nie)
Aconitum ×berdaui nssp. ×berdaui (tojad Berdaua typowy)
Aconitum ×berdaui nssp. ×berdaui (tojad Berdaua typowy)
syn. Aconitum firmum ssp. firmum × variegatum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
            
(p) szypułki kwiatów owłosione (↑nie)
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
syn. Aconitum firmum ssp. moravicum × variegatum ssp. v. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  
wystepowanie
o mapie występowania
W Zachodnich Karpatach i Wschodnich Sudetach. Wzdłuż strumieni w niższych położeniach górskich i na pogórzu, na źródliskach i w ziołoroślach związku All.Adenostylion alliariae.
            
          
(p) pręciki owłosione (↑nie)
          
            
(p) miodniki nie sięgają szczytu hełmu (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Szypułki kwiatowe nagie lub owłosione.
Aconitum ×exaltatum (tojad wyniosły)
syn. Aconitum plicatum ssp. p. × variegatum ssp. v. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Sudety. W górskich lasach na źródliskach, wzdłuż strumieni i w ziołoroślach związku All.Adenostylion alliariae.
            
            
(p) miodniki sięgają szczytu hełmu (↑nie)
Aconitum ×cammarum (tojad ogrodowy)
Aconitum ×cammarum (tojad ogrodowy)
Aconitum ×cammarum (tojad ogrodowy)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Szypułki kwiatowe tylko pod kwiatem ±przylegająco owłosione.
Aconitum ×cammarum (tojad ogrodowy)
syn. Aconitum nepellus? × variegatum · takson uprawiany
  Uprawiana bylina ozdobna.
            
    
(p) hełmy półokrągłe, mniej niż 1.6× (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· lub niewiele wyższe niż szersze (1-1.5×)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
    
      
(p) hełmy nagie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
      
        
(p) szypułki kwiatów nagie (↓nie)
        
          
(p) ostrogi miodników haczykowato zagięte (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· Miodniki przynajmniej części kwiatów nie sięgają szczytu hełmu.
· ta cecha diagnostyczna j ...
          
            
(p) pręciki owłosione (↓nie)
Aconitum ×exaltatum (tojad wyniosły)
Aconitum ×exaltatum (tojad wyniosły)
syn. Aconitum plicatum ssp. p. × variegatum ssp. v. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Sudety. W górskich lasach na źródliskach, wzdłuż strumieni i w ziołoroślach związku All.Adenostylion alliariae.
            
            
(p) pręciki ±nagie (↑nie)
Aconitum ×berdaui nssp. ×berdaui (tojad Berdaua typowy)
· ta cecha diagnos ...
Aconitum ×berdaui nssp. ×berdaui (tojad Berdaua typowy)
syn. Aconitum firmum ssp. firmum × variegatum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  (mapka występowania gatunku)
            
          
(p) ostrogi miodników główkowate (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Miodniki sięgają szczytu hełmu.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
          
            
(p) pręciki owłosione (↓nie)
Aconitum plicatum ssp. plicatum var. clusianum
  
wystepowanie
o mapie występowania
Sudety, głównie Karkonosze. Wilgotne miejsca w piętrze alpejskim i subalpejskim, źródliska, ziołorośla All.Adenostylion alliariae i w okolicy górskich torfowisk.
            
            
(p) pręciki ±nagie (↑nie)
Aconitum firmum ssp. firmum (tojad mocny typowy)
syn. Aconitum callibotryon var. firmum · Aconitum nepellus ssp. firmum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  
wystepowanie
o mapie występowania
Piętro alpejskie (w Tatrach do 2400m n.p.m.) i subalpejskie, gdzie jest częsty, schodzi dolinami Czarnego Dunajca i Białki do 750m n.p.m. Często w ziołoroślach związku All.Adenostylion alliariae i wysoko-trawiastych zespołach związku All.Calamagrostion, zwłaszcza w zespole Ass.Aconitetum firmi. Poza tym w lasach i zaroślach, wzdłuż strumieni i halach.
            
        
(p) szypułki kwiatów owłosione (↑nie)
        
          
(p) ostrogi miodników zgięte (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna ...
· Słupki najczęściej płonne.
          
            
(p) szypułki kwiatów poniżej podkwiatków nagie (↓nie)
Aconitum ×cammarum (tojad ogrodowy)
Aconitum ×cammarum (tojad ogrodowy)
Aconitum ×cammarum (tojad ogrodowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
Aconitum ×cammarum (tojad ogrodowy)
syn. Aconitum nepellus? × variegatum · takson uprawiany
  Uprawiana bylina ozdobna.
            
            
(p) szypułki kwiatów poniżej podkwiatków owłosione (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
            
              
(p) pręciki nagie lub pojedynczo owłosione (↓nie)
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
syn. Aconitum firmum ssp. moravicum × variegatum ssp. v. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  
wystepowanie
o mapie występowania
Wzdłuż strumieni w niższych położeniach górskich i na pogórzu, na źródliskach i w ziołoroślach związku All.Adenostylion alliariae.
              
              
(p) pręciki owłosione (↑nie)
Aconitum ×exaltatum (tojad wyniosły)
Aconitum ×exaltatum (tojad wyniosły)
syn. Aconitum plicatum ssp. p. × variegatum ssp. v. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Sudety. W górskich lasach na źródliskach, wzdłuż strumieni i w ziołoroślach związku All.Adenostylion alliariae.
              
          
(p) ostrogi miodników główkowate (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· Nasiona w pełni wykształcone.
          
            
(p) pręciki nagie lub pojedynczo owłosione (↓nie)
            
              
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
              
              
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
Aconitum firmum nssp. zapalowiczii (tojad mocny Zapałowicza)
syn. Aconitum firmum ssp. firmum × nssp. paxii · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Piętro alpejskie (w Tatrach do 2400m n.p.m.) i subalpejskie, gdzie jest częsty, schodzi dolinami Czarnego Dunajca i Białki do 750m n.p.m. Często w ziołoroślach związku All.Adenostylion alliariae i wysoko-trawiastych zespołach związku All.Calamagrostion, zwłaszcza w zespole Ass.Aconitetum firmi. Poza tym w lasach i zaroślach, wzdłuż strumieni i halach.
              
            
(p) pręciki owłosione (↑nie)
            
              
(p) podkwiatki równowąskie (↓nie)
Aconitum plicatum ssp. plicatum var. plicatum (tojad sudecki typowy)
Aconitum plicatum ssp. plicatum var. plicatum (tojad sudecki typowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
Aconitum plicatum ssp. plicatum var. plicatum (tojad sudecki typowy)
syn. Aconitum callibotryon Rchb. = A. plicatum ssp. plicatum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W ziołoroślach ze związku All.Adenostylion alliariae, źródliska, sąsiedztwo górskich torfowisk w piętrze alpejskim i subalpejskim, wzdłuż potoków schodzi do piętra górskich lasów.
              
              
(p) podkwiatki lancetowate (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
              
                
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
Aconitum ×czarnohorense (tojad czarnohorski)
syn. Aconitum firmum × ×nanum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Alpejskie i subalpejskie siedliska o "reliktowym" charakterze, wśród skał, w zespołach ziołorośli ze związku All.Adenostylion alliariae i w strefie brzegowej zarośli olchy kosej Ass.Pulmonario-Alnetum viridis lub w wilgotnych miejscach w kosodrzewiną (Pinus mugo).
                
                
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
Aconitum ×nanum (tojad karlowaty)
tojad taurycki · syn. Aconitum tauricum ssp. nanum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Endemit Karpat Wschodnich i Południowych; w Polsce jedno stanowisko w Bieszczadach Zachodnich. Alpejskie i subalpejskie siedliska wśród skał, źródliska, na połoninach w zespołach ziołorośli ze związku All.Adenostylion alliariae.
                
      
(p) hełmy owłosione (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna j ...
      
        
(p) szypułki pod podkwiatkami nagie (↓nie)
Aconitum xhebegynum
Aconitum xhebegynum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Hełmy na zewnątrz gruczołowato owłosione.
Aconitum ×hebegynum (tojad kosmatoowockowy)
wystepowanie
syn. Aconitum degenii × variegatum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Takson górski, czasami sięga piętra subalpejskiego, w wilgotnych zaroślach Ass.Pulmonario-Alnetum viridis na wysokości ok. 1100m n.p.m. Jego spektrum ekologiczne jest szerokie: olszyny Ass.Alnetum incanae, ziołorośla na kamieńcach ze związku All.Adenostylion alliariae, wilgotne łąki All.Calthion palustris, z optimum na wyższych terasach i w strefach przejściowych pomiędzy buczynami Ass.Dentario glandulosae-Fagetum i olszynami Ass.Alnetum incanae.
        
        
(p) szypułki pod podkwiatkami owłosione (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
        
          
(p) pręciki ±nagie (↓nie)
          
            
(p) szypułki kwiatów i hełmy odstająco gruczołowato owłosione (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
            
              
(p) ostrogi miodników tępe (↓nie)
Aconitum firmum ssp. maninense (tojad mocny kosmaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Ściany boczne nasion gładkie lub pomarszczone.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
  Takson górski, w buczynach O.Fagetalia sylvaticae, rzadko w świerczynach O.Piceetalia abietis w miejscach wysięku wody lub na źródliskach, wzdłuż strumieni na kamieńcach i w ziołoroślach związku All.Adenostylion alliariae.
              
              
(p) ostrogi miodników zgięte (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· Ściany boczne nasion z 4-6 poprzecznymi fałdami.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
              
                
(p) słupki ±nagie (↓nie)
Aconitum degenii ssp. degenii
Aconitum degenii ssp. degenii
Aconitum degenii ssp. degenii
  Na wysokościach (500)700-800(1100)m n.p.m. na kamieńcach w zespołach Ass.Petasitetum kablikiani, w olszynach Ass.Caltho laetae-Alnetum oraz w żyznych i wilgotnych lasach bukowych Ass.Dentario glandulosae-Fagetum.
                
                
(p) słupki dookoła owłosione (↑nie)
                
                  
(p) miodniki sięgają szczytu hełmu (↓nie)
Aconitum xgayeri
Aconitum xgayeri
Aconitum xgayeri

szypułki kwiatowe pod podkwiatkami odstająco gruczołowato owłosione, mniej gęsto niż powyżej podkwiatów; podkwiatki równowąskie do lancetowatych

Aconitum ×gayeri (tojad Gayera)
wystepowanie
syn. Aconitum degenii × A. lasiocarpum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Na pogórzu od 300 do 600m n.p.m. w dolinach rzecznych z łęgach Ass.Carici remotae-Fraxinetum, rzadziej na wilgotnych łąkach związku All.Calthion palustris. W niższych położeniach górskich, (400)600-910m n.p.m. wzdłuż potoków w olszynach Ass.Alnetum incanae. Rzadko w wyższych górach, do 1700m n.p.m., na źródliskach z ziołoroślami związku All.Adenostylion alliariae
                  
                  
(p) miodniki nie sięgają szczytu hełmu (↑nie)
Aconitum lasiocarpum ssp. lasiocarpum
Aconitum lasiocarpum ssp. lasiocarpum
Aconitum lasiocarpum ssp. lasiocarpum

szypułki kwiatowe pod podkwiatkami odstająco gruczołowato owłosione; podkwiatki równowąskie do lancetowatych, czasem szersze

  Podgatunek górski, spotykany w kwiecistych ziołoroślach połoninowych Trollio-Knautietum, na krawędziach zarośli Ass.Pulmonario-Alnetum viridis i w zaroślach maliny właściwej (Rubus idaeus), na wysokościach 1020-1150m n.p.m. Najczęściej występuje wzdłuż potoków, na wyższych terasach, na wysokości (400)500-600(800)m n.p.m. w strefie przejściowej pomiędzy Ass.Petasitetum kablikiani i Ass.Alnetum incanae oraz w strefach przejściowych pomiędzy buczynami Ass.Dentario glandulosae-Fagetum i olszynami Ass.Alnetum incanae. Czasem na wilgotnych łąkach All.Calthion palustris blisko krawędzi lasu.
                  
            
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· i/lub przylegająco niegruczołowato owłosione.
            
              
(p) przylegająco niegruczołowato owłosione (↓nie)
Aconitum firmum ssp. moravicum (tojad mocny morawski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
  Takson górski, w buczynach O.Fagetalia sylvaticae, rzadko w świerczynach O.Piceetalia abietis w miejscach wysięku wody lub na źródliskach, wzdłuż strumieni na kamieńcach i w ziołoroślach związku All.Adenostylion alliariae.
              
              
(p) odstająco gruczołowato owłosione (↑nie)
Aconitum firmum nssp. paxii (tojad mocny Paxa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
Aconitum firmum nssp. paxii (tojad mocny Paxa)
syn. Aconitum firmum ssp. maninense × ssp. moravicum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Endemit Karpat Zachodnich. Takson górski, w buczynach O.Fagetalia sylvaticae, rzadko w świerczynach O.Piceetalia abietis w miejscach wysięku wody lub na źródliskach, wzdłuż strumieni na kamieńcach i w ziołoroślach związku All.Adenostylion alliariae.
              
          
(p) pręciki owłosione (↑nie)
          
            
(p) podkwiatki równowąskie (↓nie)
Aconitum plicatum ssp. sudeticum (tojad sudecki gruczołowy)
Aconitum plicatum ssp. sudeticum (tojad sudecki gruczołowy)
Aconitum plicatum ssp. sudeticum (tojad sudecki gruczołowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
  W alpejskich ziołoroślach ze związku All.Adenostylion alliariae i wzdłuż potoków w piętrze górskich lasów.
            
            
(p) podkwiatki szersze (↑nie)
Aconitum bucovinense
Aconitum bucovinense
Aconitum bucovinense
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
Aconitum bucovinense (tojad niski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Endemit Karpat Zachodnich. Alpejskie i subalpejskie siedliska o "reliktowym" charakterze, wśród skał, w zespołach ziołorośli ze związku All.Adenostylion alliariae i w strefie brzegowej zarośli olchy kosej Ass.Pulmonario-Alnetum viridis lub w wilgotnych miejscach w kosodrzewiną (Pinus mugo).
            
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu