Aconitum

tojad
na stronie — klucz wg monografii · uwagi · Aconitum firmum (tojad mocny) ·  klucz: Aconitum bucovinense (tojad niski) · Aconitum degenii ssp. degenii (tojad wiechowaty typowy) · Aconitum firmum nssp. paxii (tojad mocny Paxa) · Aconitum firmum nssp. zapalowiczii (tojad mocny Zapałowicza) · Aconitum firmum ssp. firmum (tojad mocny typowy) · Aconitum firmum ssp. maninense (tojad mocny kosmaty) · Aconitum firmum ssp. moravicum (tojad mocny morawski) · Aconitum lasiocarpum ssp. kotulae (tojad wschodniokarpacki Kotuli) · Aconitum lasiocarpum ssp. lasiocarpum (tojad wschodniokarpacki typowy) · Aconitum lasiocarpum ssp. lasiocarpum (tojad wschodniokarpacki typowy) · Aconitum lycoctonum ssp. lycoctonum (tojad lisi typowy) · Aconitum moldavicum (tojad mołdawski) · Aconitum moldavicum ssp. hosteanum (tojad mołdawski Host) · Aconitum moldavicum ssp. moldavicum (tojad mołdawski typowy) · Aconitum plicatum ssp. plicatum var. clusianum (tojad sudecki Kluzjusza) · Aconitum plicatum ssp. plicatum var. plicatum (tojad sudecki typowy) · Aconitum plicatum ssp. sudeticum (tojad sudecki gruczołowy) · Aconitum variegatum ssp. variegatum (tojad dzióbaty typowy) · Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa) · Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa) · Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa) · Aconitum ×berdaui nssp. ×berdaui (tojad Berdaua typowy) · Aconitum ×berdaui nssp. ×berdaui (tojad Berdaua typowy) · Aconitum ×berdaui nssp. ×berdaui (tojad Berdaua typowy) · Aconitum ×cammarum (tojad ogrodowy) · Aconitum ×cammarum (tojad ogrodowy) · Aconitum ×czarnohorense (tojad czarnohorski) · Aconitum ×exaltatum (tojad wyniosły) · Aconitum ×exaltatum (tojad wyniosły) · Aconitum ×exaltatum (tojad wyniosły) · Aconitum ×gayeri (tojad Gayera) · Aconitum ×gayeri (tojad Gayera) · Aconitum ×hebegynum (tojad kosmatoowockowy) · Aconitum ×hebegynum (tojad kosmatoowockowy) · Aconitum ×hebegynum (tojad kosmatoowockowy) · Aconitum ×nanum (tojad karlowaty) · Aconitum ×pawlowskii (tojad Pawłowskiego)

klucz wg monografii Mitka J., 2003 — The genus Aconitum L. (Ranunculaceae) in Poland and adjacent countries. A phenetic-geographic study. [118]

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Ranunculaceae (jaskrowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) segmenty szerokie, niepodzielone do nasady (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Hełmy ok. 2.5-3× wyższe niż szersze, cylindryczno-stożkowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagno ...
  
    
(p) kwiaty niebieskie do purpurowo-fioletowych (↓nie)
Aconitum moldavicum (tojad mołdawski)
Aconitum moldavicum (tojad mołdawski)
Aconitum moldavicum (tojad mołdawski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W lasach liściastych z rzędu , w górach po piętro alpejskie.
    
      
(p) słupki nagie (↓nie)
  Stosunkowo często w Karpatach i na pogórzu. W lasach liściastych z rzędu (gatunek regionalnie charakterystyczny).
      
      
(p) słupki dookoła owłosione (↑nie) (↓nie)
  Takson piętra subalpejskiego. Rośnie w zaroślach olchy kosej , w wysokich ziołoroślach i trawach.
      
      
(p) słupki na grzbiecie i/lub na szwie wewętrznym owłosione (↑nie)
  Mieszaniec dwóch powyższych podgatunków.
      
    
(p) kwiaty białawe do żółtawych (↑nie)
Aconitum lycoctonum
Aconitum lycoctonum ssp. lycoctonum (tojad lisi typowy)
wystepowanie
syn. Aconitum vulparia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Występuje w Beskidzie Żywieckim. Takson górski i podgórski. W Polsce występuje w grądach i w ciepłolubnych zaroślach na terenach dawnej eksploatacji kruszywa. Poza granicami Polski głównie na pogórzu w zespołach ziołorośli związku .
    
  
(p) segmenty wąskie lub szerokie podzielone do nasady (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· lub szerokich i wtedy pociętych do nasady blaszki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
  
    
(p) hełmy stożkowate 1.6-2.5× wyższe niż szersze (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· Ostrogi miodników haczykowato zgięte lub półspiralnie skręcone.
    
      
(p) słupków 3-5, owłosione na szwie wewnętrznym (↓nie)
      
        
(p) szypułki kwiatów nagie (↓nie)
        
          
(p) ostrogi miodników półspiralnie zwinięte (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Hełmy wyraźnie wyższe niż szersze.
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna ...
  (mapka występowania gatunku) W Polsce występuje podgatunek typowy tego taksonu. W wilgotnych lasach liściastych i zaroślach, wzdłuż strumieni i rzek; w górskich olszynach (gatunek charakterystyczny zespołu) i ziołoroślach , w Tatrach do 1500m n.p.m.
          
          
(p) ostrogi miodników haczykowato zagięte (↑nie)
Aconitum ×berdaui nssp. ×berdaui (tojad Berdaua typowy)
XL
Aconitum ×berdaui nssp. ×berdaui (tojad Berdaua typowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Hełmy nieco wyższe niż szersze.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· ta cecha dia ...
· ta cecha diagnostyczna ...
Aconitum ×berdaui nssp. ×berdaui (tojad Berdaua typowy)
syn. Aconitum firmum ssp. firmum × variegatum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  (mapka występowania gatunku)
          
        
(p) szypułki kwiatów owłosione (↑nie)
        
          
(p) hełmy na zewnątrz gruczołowato owłosione (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Szypułki kwiatów gruczołowato owłosione.
Aconitum ×pawlowskii (tojad Pawłowskiego)
wystepowanie
syn. Aconitum lasiocarpum × variegatum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarośla i lasy liściaste, głównie lub , w górach wzdłuż potoków w olszynach .
          
          
(p) hełmy na zewnątrz gruczołowato owłosione (↑nie)
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· Szypułki kwiatów niegruczołowato przylegająco owłosione.
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
syn. Aconitum firmum ssp. moravicum × variegatum ssp. v. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W Zachodnich Karpatach i Wschodnich Sudetach. Wzdłuż strumieni w niższych położeniach górskich i na pogórzu, na źródliskach i w ziołoroślach związku .
          
      
(p) słupków 3(-5), dookoła owłosione (patrz też następna alternatywa) (↑nie) (↓nie)
      
        
(p) hełmy na zewnątrz ±nagie (↓nie)
Aconitum xhebegynum
Aconitum xhebegynum
Aconitum ×hebegynum (tojad kosmatoowockowy)
wystepowanie
syn. Aconitum degenii × variegatum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Takson górski, czasami sięga piętra subalpejskiego, w wilgotnych zaroślach na wysokości ok. 1100m n.p.m. Jego spektrum ekologiczne jest szerokie: olszyny , ziołorośla na kamieńcach ze związku , wilgotne łąki , z optimum na wyższych terasach i w strefach przejściowych pomiędzy buczynami i olszynami .
        
        
(p) hełmy na zewnątrz gruczołowato owłosione (↑nie)
        
          
(p) szypułki kwiatu pod podkwiatkami słabo owłosione (↓nie)
Aconitum lasiocarpum ssp. kotulae
Aconitum lasiocarpum ssp. kotulae
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· i/lub niegruczołowato przylegająco owłosiona.
  
wystepowanie
o mapie występowania
Podgatunek głównie podgórski, w niższych położeniach górskich spotykany w lasach związku , szczególnie w . W wyższych położeniach górskich występuje razem z tojadem wschodniokarpackim typowym (Aconitum lasiocarpum ssp. lasiocarpum) w kwiecistych ziołoroślach połoninowych , na krawędziach zarośli i w zaroślach maliny właściwej (Rubus idaeus).
          
          
(p) szypułki kwiatu pod podkwiatkami owłosione (↑nie)
          
            
(p) miodniki nie sięgają szczytu hełmu (↓nie)
Aconitum lasiocarpum ssp. lasiocarpum
Aconitum lasiocarpum ssp. lasiocarpum
Aconitum lasiocarpum ssp. lasiocarpum
szypułki kwiatowe pod podkwiatkami odstająco gruczołowato owłosione; podkwiatki równowąskie do lancetowatych, czasem szersze
  Podgatunek górski, spotykany w kwiecistych ziołoroślach połoninowych , na krawędziach zarośli i w zaroślach maliny właściwej (Rubus idaeus), na wysokościach 1020-1150m n.p.m. Najczęściej występuje wzdłuż potoków, na wyższych terasach, na wysokości (400)500-600(800)m n.p.m. w strefie przejściowej pomiędzy i oraz w strefach przejściowych pomiędzy buczynami i olszynami . Czasem na wilgotnych łąkach blisko krawędzi lasu.
            
            
(p) miodniki sięgają szczytu hełmu (↑nie)
Aconitum xgayeri
Aconitum xgayeri
Aconitum xgayeri
szypułki kwiatowe pod podkwiatkami odstająco gruczołowato owłosione, mniej gęsto niż powyżej podkwiatów; podkwiatki równowąskie do lancetowatych
Aconitum ×gayeri (tojad Gayera)
wystepowanie
syn. Aconitum degenii × A. lasiocarpum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Na pogórzu od 300 do 600m n.p.m. w dolinach rzecznych z łęgach , rzadziej na wilgotnych łąkach związku . W niższych położeniach górskich, (400)600-910m n.p.m. wzdłuż potoków w olszynach . Rzadko w wyższych górach, do 1700m n.p.m., na źródliskach z ziołoroślami związku
            
      
(p) słupków 2-3(-5) nagich lub niewiele na stronie grzbietowej (zewnętrznej) owłosionych (↑nie)
      
        
(p) hełmy gruczołowato owłosione (↓nie)
Aconitum xhebegynum
Aconitum xhebegynum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Nasiona w pełni wykształcone.
· ta cecha diagnostyczna je ...
Aconitum ×hebegynum (tojad kosmatoowockowy)
wystepowanie
syn. Aconitum degenii × variegatum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Takson górski, czasami sięga piętra subalpejskiego, w wilgotnych zaroślach na wysokości ok. 1100m n.p.m. Jego spektrum ekologiczne jest szerokie: olszyny , ziołorośla na kamieńcach ze związku , wilgotne łąki , z optimum na wyższych terasach i w strefach przejściowych pomiędzy buczynami i olszynami .
        
        
(p) hełmy nagie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Słupki najczęściej płonne.
· ta cecha diagnostyczna je ...
        
          
(p) pręciki ±nagie (↓nie)
          
            
(p) szypułki kwiatów nagie (↓nie)
Aconitum ×berdaui nssp. ×berdaui (tojad Berdaua typowy)
XL
Aconitum ×berdaui nssp. ×berdaui (tojad Berdaua typowy)
Aconitum ×berdaui nssp. ×berdaui (tojad Berdaua typowy)
syn. Aconitum firmum ssp. firmum × variegatum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
            
(p) szypułki kwiatów owłosione (↑nie)
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
syn. Aconitum firmum ssp. moravicum × variegatum ssp. v. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  
wystepowanie
o mapie występowania
W Zachodnich Karpatach i Wschodnich Sudetach. Wzdłuż strumieni w niższych położeniach górskich i na pogórzu, na źródliskach i w ziołoroślach związku .
            
          
(p) pręciki owłosione (↑nie)
          
            
(p) miodniki nie sięgają szczytu hełmu (↓nie)
Aconitum ×exaltatum (tojad wyniosły)
XL
Aconitum ×exaltatum (tojad wyniosły)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Szypułki kwiatowe nagie lub owłosione.
Aconitum ×exaltatum (tojad wyniosły)
syn. Aconitum plicatum ssp. p. × variegatum ssp. v. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Sudety. W górskich lasach na źródliskach, wzdłuż strumieni i w ziołoroślach związku .
            
            
(p) miodniki sięgają szczytu hełmu (↑nie)
Aconitum ×cammarum (tojad ogrodowy)
Aconitum ×cammarum (tojad ogrodowy)
Aconitum ×cammarum (tojad ogrodowy)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Szypułki kwiatowe tylko pod kwiatem ±przylegająco owłosione.
Aconitum ×cammarum (tojad ogrodowy)
syn. Aconitum nepellus? × variegatum · takson uprawiany
  Uprawiana bylina ozdobna.
            
    
(p) hełmy półokrągłe, mniej niż 1.6× (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· lub niewiele wyższe niż szersze (1-1.5×)
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
    
      
(p) hełmy nagie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
      
        
(p) szypułki kwiatów nagie (↓nie)
        
          
(p) ostrogi miodników haczykowato zagięte (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· Miodniki przynajmniej części kwiatów nie sięgają szczytu hełmu.
· ta cecha diagnostyczna ...
          
            
(p) pręciki owłosione (↓nie)
Aconitum ×exaltatum (tojad wyniosły)
XL
Aconitum ×exaltatum (tojad wyniosły)
Aconitum ×exaltatum (tojad wyniosły)
XL
Aconitum ×exaltatum (tojad wyniosły)
syn. Aconitum plicatum ssp. p. × variegatum ssp. v. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Sudety. W górskich lasach na źródliskach, wzdłuż strumieni i w ziołoroślach związku .
            
            
(p) pręciki ±nagie (↑nie)
Aconitum ×berdaui nssp. ×berdaui (tojad Berdaua typowy)
XL
Aconitum ×berdaui nssp. ×berdaui (tojad Berdaua typowy)
· ta cecha diagnos ...
Aconitum ×berdaui nssp. ×berdaui (tojad Berdaua typowy)
syn. Aconitum firmum ssp. firmum × variegatum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  (mapka występowania gatunku)
            
          
(p) ostrogi miodników główkowate (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Miodniki sięgają szczytu hełmu.
· ta cecha diagnostyczna je ...
          
            
(p) pręciki owłosione (↓nie)
Aconitum plicatum ssp. plicatum var. clusianum
Aconitum plicatum ssp. plicatum var. clusianum (tojad sudecki Kluzjusza)
XL
  
wystepowanie
o mapie występowania
Sudety, głównie Karkonosze. Wilgotne miejsca w piętrze alpejskim i subalpejskim, źródliska, ziołorośla i w okolicy górskich torfowisk.
            
            
(p) pręciki ±nagie (↑nie)
Aconitum firmum ssp. firmum (tojad mocny typowy)
syn. Aconitum callibotryon var. firmum · Aconitum nepellus ssp. firmum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  
wystepowanie
o mapie występowania
Piętro alpejskie (w Tatrach do 2400m n.p.m.) i subalpejskie, gdzie jest częsty, schodzi dolinami Czarnego Dunajca i Białki do 750m n.p.m. Często w ziołoroślach związku i wysoko-trawiastych zespołach związku , zwłaszcza w zespole . Poza tym w lasach i zaroślach, wzdłuż strumieni i halach.
            
        
(p) szypułki kwiatów owłosione (↑nie)
        
          
(p) ostrogi miodników zgięte (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna ...
· Słupki najczęściej płonne.
          
            
(p) szypułki kwiatów poniżej podkwiatków nagie (↓nie)
Aconitum ×cammarum (tojad ogrodowy)
Aconitum ×cammarum (tojad ogrodowy)
Aconitum ×cammarum (tojad ogrodowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
Aconitum ×cammarum (tojad ogrodowy)
syn. Aconitum nepellus? × variegatum · takson uprawiany
  Uprawiana bylina ozdobna.
            
            
(p) szypułki kwiatów poniżej podkwiatków owłosione (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
            
              
(p) pręciki nagie lub pojedynczo owłosione (↓nie)
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
syn. Aconitum firmum ssp. moravicum × variegatum ssp. v. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  
wystepowanie
o mapie występowania
Wzdłuż strumieni w niższych położeniach górskich i na pogórzu, na źródliskach i w ziołoroślach związku .
              
              
(p) pręciki owłosione (↑nie)
Aconitum ×exaltatum (tojad wyniosły)
XL
Aconitum ×exaltatum (tojad wyniosły)
XL
Aconitum ×exaltatum (tojad wyniosły)
Aconitum ×exaltatum (tojad wyniosły)
syn. Aconitum plicatum ssp. p. × variegatum ssp. v. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Sudety. W górskich lasach na źródliskach, wzdłuż strumieni i w ziołoroślach związku .
              
          
(p) ostrogi miodników główkowate (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· Nasiona w pełni wykształcone.
          
            
(p) pręciki nagie lub pojedynczo owłosione (↓nie)
            
              
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
              
              
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
Aconitum firmum nssp. zapalowiczii (tojad mocny Zapałowicza)
syn. Aconitum firmum ssp. firmum × nssp. paxii · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Piętro alpejskie (w Tatrach do 2400m n.p.m.) i subalpejskie, gdzie jest częsty, schodzi dolinami Czarnego Dunajca i Białki do 750m n.p.m. Często w ziołoroślach związku i wysoko-trawiastych zespołach związku , zwłaszcza w zespole . Poza tym w lasach i zaroślach, wzdłuż strumieni i halach.
              
            
(p) pręciki owłosione (↑nie)
            
              
(p) podkwiatki równowąskie (↓nie)
Aconitum plicatum ssp. plicatum var. plicatum (tojad sudecki typowy)
Aconitum plicatum ssp. plicatum var. plicatum (tojad sudecki typowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
Aconitum plicatum ssp. plicatum var. plicatum (tojad sudecki typowy)
syn. Aconitum callibotryon Rchb. = A. plicatum ssp. plicatum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W ziołoroślach ze związku , źródliska, sąsiedztwo górskich torfowisk w piętrze alpejskim i subalpejskim, wzdłuż potoków schodzi do piętra górskich lasów.
              
              
(p) podkwiatki lancetowate (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
              
                
Aconitum ×czarnohorense (tojad czarnohorski)
XL
Aconitum ×czarnohorense (tojad czarnohorski)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
Aconitum ×czarnohorense (tojad czarnohorski)
syn. Aconitum firmum × ×nanum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Alpejskie i subalpejskie siedliska o "reliktowym" charakterze, wśród skał, w zespołach ziołorośli ze związku i w strefie brzegowej zarośli olchy kosej lub w wilgotnych miejscach w kosodrzewiną (Pinus mugo).
                
                
Aconitum ×nanum (tojad karlowaty)
XL
Aconitum ×nanum (tojad karlowaty)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
Aconitum ×nanum (tojad karlowaty)
tojad taurycki · syn. Aconitum tauricum ssp. nanum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Endemit Karpat Wschodnich i Południowych; w Polsce jedno stanowisko w Bieszczadach Zachodnich. Alpejskie i subalpejskie siedliska wśród skał, źródliska, na połoninach w zespołach ziołorośli ze związku .
                
      
(p) hełmy owłosione (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna j ...
      
        
(p) szypułki pod podkwiatkami nagie (↓nie)
Aconitum xhebegynum
Aconitum xhebegynum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Hełmy na zewnątrz gruczołowato owłosione.
Aconitum ×hebegynum (tojad kosmatoowockowy)
wystepowanie
syn. Aconitum degenii × variegatum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Takson górski, czasami sięga piętra subalpejskiego, w wilgotnych zaroślach na wysokości ok. 1100m n.p.m. Jego spektrum ekologiczne jest szerokie: olszyny , ziołorośla na kamieńcach ze związku , wilgotne łąki , z optimum na wyższych terasach i w strefach przejściowych pomiędzy buczynami i olszynami .
        
        
(p) szypułki pod podkwiatkami owłosione (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
        
          
(p) pręciki ±nagie (↓nie)
          
            
(p) szypułki kwiatów i hełmy odstająco gruczołowato owłosione (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
            
              
(p) ostrogi miodników tępe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Ściany boczne nasion gładkie lub pomarszczone.
· ta cecha diagnostyczna je ...
  Takson górski, w buczynach , rzadko w świerczynach w miejscach wysięku wody lub na źródliskach, wzdłuż strumieni na kamieńcach i w ziołoroślach związku .
              
              
(p) ostrogi miodników zgięte (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· Ściany boczne nasion z 4-6 poprzecznymi fałdami.
· ta cecha diagnostyczna je ...
              
                
(p) słupki ±nagie (↓nie)
Aconitum degenii ssp. degenii
Aconitum degenii ssp. degenii
Aconitum degenii ssp. degenii
  Na wysokościach (500)700-800(1100)m n.p.m. na kamieńcach w zespołach , w olszynach oraz w żyznych i wilgotnych lasach bukowych .
                
                
(p) słupki dookoła owłosione (↑nie)
                
                  
(p) miodniki sięgają szczytu hełmu (↓nie)
Aconitum xgayeri
Aconitum xgayeri
Aconitum xgayeri
szypułki kwiatowe pod podkwiatkami odstająco gruczołowato owłosione, mniej gęsto niż powyżej podkwiatów; podkwiatki równowąskie do lancetowatych
Aconitum ×gayeri (tojad Gayera)
wystepowanie
syn. Aconitum degenii × A. lasiocarpum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Na pogórzu od 300 do 600m n.p.m. w dolinach rzecznych z łęgach , rzadziej na wilgotnych łąkach związku . W niższych położeniach górskich, (400)600-910m n.p.m. wzdłuż potoków w olszynach . Rzadko w wyższych górach, do 1700m n.p.m., na źródliskach z ziołoroślami związku
                  
                  
(p) miodniki nie sięgają szczytu hełmu (↑nie)
Aconitum lasiocarpum ssp. lasiocarpum
Aconitum lasiocarpum ssp. lasiocarpum
Aconitum lasiocarpum ssp. lasiocarpum
szypułki kwiatowe pod podkwiatkami odstająco gruczołowato owłosione; podkwiatki równowąskie do lancetowatych, czasem szersze
  Podgatunek górski, spotykany w kwiecistych ziołoroślach połoninowych , na krawędziach zarośli i w zaroślach maliny właściwej (Rubus idaeus), na wysokościach 1020-1150m n.p.m. Najczęściej występuje wzdłuż potoków, na wyższych terasach, na wysokości (400)500-600(800)m n.p.m. w strefie przejściowej pomiędzy i oraz w strefach przejściowych pomiędzy buczynami i olszynami . Czasem na wilgotnych łąkach blisko krawędzi lasu.
                  
            
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· i/lub przylegająco niegruczołowato owłosione.
            
              
(p) przylegająco niegruczołowato owłosione (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
  Takson górski, w buczynach , rzadko w świerczynach w miejscach wysięku wody lub na źródliskach, wzdłuż strumieni na kamieńcach i w ziołoroślach związku .
              
              
(p) odstająco gruczołowato owłosione (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
Aconitum firmum nssp. paxii (tojad mocny Paxa)
syn. Aconitum firmum ssp. maninense × ssp. moravicum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Endemit Karpat Zachodnich. Takson górski, w buczynach , rzadko w świerczynach w miejscach wysięku wody lub na źródliskach, wzdłuż strumieni na kamieńcach i w ziołoroślach związku .
              
          
(p) pręciki owłosione (↑nie)
          
            
(p) podkwiatki równowąskie (↓nie)
Aconitum plicatum ssp. sudeticum (tojad sudecki gruczołowy)
Aconitum plicatum ssp. sudeticum (tojad sudecki gruczołowy)
Aconitum plicatum ssp. sudeticum (tojad sudecki gruczołowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
  W alpejskich ziołoroślach ze związku i wzdłuż potoków w piętrze górskich lasów.
            
            
(p) podkwiatki szersze (↑nie)
Aconitum bucovinense
Aconitum bucovinense
Aconitum bucovinense
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
Aconitum bucovinense (tojad niski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Endemit Karpat Zachodnich. Alpejskie i subalpejskie siedliska o "reliktowym" charakterze, wśród skał, w zespołach ziołorośli ze związku i w strefie brzegowej zarośli olchy kosej lub w wilgotnych miejscach w kosodrzewiną (Pinus mugo).
            
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

uwagi

Od 1983r. do 2014r. ochronie ścisłej podlegał cały rodzaj, osobno był wymieniony tojad dzióbaty (Aconitum variegatum) który znajdował się pod ochroną częściową. Obecnie chronione gatunki są wyspecyfikowane w rozporządzeniu. Część jest pod ochroną ścisłą, inne pod częściową.

Aconitum firmum · tojad mocny »5

wystepowanie
o mapie występowania

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość 50-150 cm · kwitnienie: 7-8