takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.217)

Aconitum firmum Rchb.

tojad mocny tojad ogrodowy, tojad właściwy (potocznie: tojad)
Aconitum napellus s.l.
Aconitum firmum
29.06.2002, Dolina Kościeliska (Tatry); copyright © by Antoni Mielnikow
Aconitum firmum
29.06.2002, Dolina Kościeliska (Tatry); copyright © by Antoni Mielnikow
Aconitum firmum (tojad mocny)
Aconitum firmum (tojad mocny)

cechy charakterystyczne

Bylina; korzeń rzepowato zgrubiały. Pęd wzniesiony, sztywny. Kwiatostan prosty lub rozgałęziony, nagi.

space

Szypułki kwiatowe proste, odstające od osi pod kątem prostym.. Przykwiatki równowąskie od lancetowatych lub podzielonych lub ząbkowanych.

space

Szczyty miodników główkowate, nie zawsze sięgają szczytu hełmu.

space

Słupków (2)3(4, rzadko 5), nagie, lub z zakrzywionymi włoskami na stronie grzbietowej (odosiowej).

Nasiona czworokątne, gładkie lub czasem po jednej stronie pomarszczone, z trzeba podługowatymi skrzydełkami (jedno z nich silniej rozwinięte), płodne.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.217 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość 50-150 cm · kwitnienie: 7-8

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba wilgotna · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce najzimniejsze lub miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne · zwięzłość · gleba kamienista, żwirowa · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne

Analiza dostępności nasion (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

literatura · references
· Mitka J., 2003 — The genus Aconitum L. (Ranunculaceae) in Poland and adjacent countries. A phenetic-geographic study. p.61 [118]
· Krusze N. red., 1980 — Ogrodnictwo w tabelach. p.336 [129]
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.398 [71.1]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.36 [16.4II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.152 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.160 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.59 [9]
· Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.58+62 [86.10]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.42 [11]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.256 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.168 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 01.01.2017 · powstała/was created 08.10.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Aconitum_firmum.htm"> Aconitum firmum (tojad mocny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>