takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.217)

Aconitum firmum Rchb. nssp. paxii Starmühl

tojad mocny Paxa
Aconitum firmum ssp. maninense × ssp. moravicum
Aconitum firmum nssp. paxii (tojad mocny Paxa)
08.08.2012, Rusinowa Polana (Tatry); copyright © by Jerzy Kruk XL
Aconitum firmum nssp. paxii (tojad mocny Paxa)
Aconitum firmum nssp. paxii (tojad mocny Paxa)
Aconitum firmum nssp. paxii (tojad mocny Paxa)
Aconitum firmum nssp. paxii (tojad mocny Paxa)
Aconitum firmum nssp. paxii (tojad mocny Paxa)
Aconitum firmum nssp. paxii (tojad mocny Paxa)
Aconitum firmum nssp. paxii (tojad mocny Paxa)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Aconitum (tojad)kl 7117
Bylina; korzeń rzepowato zgrubiały. Pęd wzniesiony, sztywny. Kwiatostan prosty lub rozgałęziony, osie i szypułki kwiatowe owłosione gruczołowatymi lub niegruczołowato krętymi włoskami, przy czym szypułki poniżej przykwiatków głównie owłosione niegruczołowato.

space

Szypułki kwiatowe proste, odstające od osi pod kątem prostym.. Przykwiatki lancetowate lub łopatkowate, owłosione.

space

Szczyty miodników główkowate, nie zawsze sięgają szczytu hełmu.

space

Słupków (2)3(4, rzadko 5), nagie lub na stronie grzbietowej (odosiowej) owłosione.

Nasiona czworokątne, gładkie lub czasem po jednej stronie pomarszczone, z trzeba podługowatymi skrzydełkami (jedno z nich silniej rozwinięte), płodne.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.217 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Endemit Karpat Zachodnich. Takson górski, w buczynach O.Fagetalia sylvaticae, rzadko w świerczynach O.Piceetalia abietis w miejscach wysięku wody lub na źródliskach, wzdłuż strumieni na kamieńcach i w ziołoroślach związku All.Adenostylion alliariae.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120808.1.jkr - Aconitum firmum nssp. paxii (tojad mocny Paxa); Rusinowa Polana (Tatry)
120808-1
leg. Jerzy Kruk
/Rusinowa Polana (Tatry)/ #7, 1.3D
znalezisko 20130707.1.jkr - Aconitum firmum nssp. paxii (tojad mocny Paxa); polana Stoły (Tatry)
130707-1
leg. Jerzy Kruk
/polana Stoły (Tatry)/ #4, 2.3D