fot. bg-2005_89-Aconitum_bucoviense — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Aconitum bucovinense

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

10.08.2005, grzbiet Połoniny Caryńskiej; Bieszczady · copyright © by Błażej Gierczyk