(związek) All.Carpinion betuli Issl. 1931 em. Oberd. 1953

lasy grądowe (grądy)

Grądy to lasy liściaste z dominacją grabu pospolitego (Carpinus betulus), dąb szypułkowy (Quercus robur) lub lipa drobnolistna (Tilia cordata) na siedliskach żyznych, bez regularnych okresowych zalewów ale zasobnych w wodę - gleby nie piaszczyste, z mniejszą lub większą zawartością frakcji ilastych i pylistych.

Carpinion betuli
27.04.2007 copyright © by Piotr Sikorski XL
Carpinion betuli
XL
Carpinion betuli
XL
Carpinion betuli
XL
Carpinion betuli
XL
Carpinion betuli
Carpinion betuli
XL
Carpinion betuli
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Carpinion betuli

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Carpinion betuli

Carpinus betulus (grab pospolity)
Stellaria holostea (gwiazdnica wielkokwiatowa)
Tilia cordata (lipa drobnolistna)
Cerasus avium (wiśnia ptasia)
Galium schultesii (przytulia Schultesa)
Galium sylvaticum (przytulia leśna)
Carex umbrosa (turzyca cienista)
Carex pilosa (turzyca orzęsiona)
Dactylis polygama (kupkówka Aschersona)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Carpinion betuli

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste)

Anemone ranunculoides (zawilec żółty)
Isopyrum thalictroides (zdrojówka rutewkowata)
Ficaria verna (ziarnopłon wiosenny)
Ranunculus lanuginosus (jaskier kosmaty)
Ranunculus cassubicus (jaskier kaszubski)
Corydalis cava (kokorycz pusta)
Corydalis intermedia (kokorycz wątła)
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Asarum europaeum (kopytnik pospolity)
Viola reichenbachiana (fiołek leśny)
Mercurialis perennis (szczyr trwały)
Euphorbia amygdaloides (wilczomlecz migdałolistny)
Euphorbia dulcis (wilczomlecz słodki)
Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko)
Lysimachia nemorum (tojeść gajowa)
Primula elatior (pierwiosnek wyniosły)
Lathyrus vernus (groszek wiosenny)
Impatiens noli-tangere (niecierpek pospolity)
Astrantia major (jarzmianka większa)
Sanicula europaea (żankiel zwyczajny)
Galium odoratum (przytulia wonna)
Adoxa moschatellina (piżmaczek wiosenny)
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
Scrophularia nodosa (trędownik bulwiasty)
Veronica montana (przetacznik górski)
Galeobdolon luteum (gajowiec żółty)
Stachys sylvatica (czyściec leśny)
Phyteuma spicatum (zerwa kłosowa)
Aposeris foetida (sałatnica leśna)
Polygonatum multiflorum (kokoryczka wielokwiatowa)
Allium ursinum (czosnek niedźwiedzi)
Lilium martagon (lilia złotogłów)
Gagea minima (złoć mała)
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
Neottia nidus-avis (gnieźnik leśny)
Carex sylvatica (turzyca leśna)
Milium effusum (prosownica rozpierzchła)
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
Atrichum undulatum (żurawiec falisty [mech])
Eurhynchium striatum (dzióbkowiec bruzdowany [mech])
 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)

Anemone nemorosa (zawilec gajowy)
Hepatica nobilis (przylaszczka pospolita)
Ranunculus auricomus (jaskier różnolistny)
Corylus avellana (leszczyna pospolita)
Ribes alpinum (porzeczka alpejska)
Acer platanoides (klon pospolity)
Acer campestre (klon polny)
Aegopodium podagraria (podagrycznik pospolity)
Euonymus europaea (trzmielina zwyczajna)
Euonymus verrucosa (trzmielina brodawkowana)
Fraxinus excelsior (jesion wyniosły)
Lonicera xylosteum (wiciokrzew pospolity)
Lathraea squamaria (łuskiewnik różowy)
Salvia glutinosa (szałwia lepka)
Campanula trachelium (dzwonek pokrzywolistny)
Scilla bifolia (cebulica dwulistna)
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
Carex digitata (turzyca palczasta)
Brachypodium sylvaticum (kłosownica leśna)
Melica nutans (perłówka zwisła)
Poa nemoralis (wiechlina gajowa)
 

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Carpinion betuli

  GrAss.lasy dębowo-grabowe (dawniej Querco-Carpinetum medioeuropaeum)
  
    Ass.Stellario holosteae-Carpinetum betuli (grąd subatlantycki)
    
      SubAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli deschampsietosum (grąd subatlantycki wysoki)
      
      SubAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli typicum (grąd subatlantycki typowy)
      
      SubAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli ficarietosum (grąd subatlantycki niski)
      
    Ass.Galio sylvatici-Carpinetum betuli (grąd środkowoeuropejski)
    
      SubAss.Galio-Carpinetum betuli typicum (grąd środkowoeuropejski typowy)
      
      GrSubAss.grądy środkowoeuropejskie wysokie
      
        SubAss.Galio-Carpinetum betuli polytrichetosum
        
        SubAss.Galio-Carpinetum betuli lathyretosum
        
        SubAss.Galio-Carpinetum betuli luzuletosum
        
      GrSubAss.grąd środkowoeuropejski niskie
      
        SubAss.Galio-Carpinetum betuli corydaletosum
        
        SubAss.Galio-Carpinetum betuli stachyetosum
        
    Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli (grąd subkontynentalny)
    
      SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli typicum (grąd subkontynentalny typowy)
      
      GrSubAss.grądy subkontynentalne wysokie
      
        SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli calamagrostietum
        
        SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli luzuletosum
        
        SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli caricetosum brizoides
        
        SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli festucetosum heterophyllae
        
        SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli melittetosum
        
      GrSubAss.grądy subkontynentalne niskie
      
        SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli stachyetosum
        
        SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli astrantietosum
        
        SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli corydaletosum
        
        SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli circaetosum alpinae
        
        SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli caricetosum remotae
        
  GrAss.grądowe zespoły zboczowe Aceri-Tilietum
  
  Zb.Acer platanoides-Tilia cordata (niżowe lasy zboczowe klonowo-lipowe)
  
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Carpinion_betuli.htm"> Carpinion betuli (lasy grądowe) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>