(związek) All.Alno-Ulmion Br.-Bl. et R.Tx. 1943

lasy łęgowe
Alno-Padion Knapp 1942 em. Medw.-Korn. ap. Mat. et Bor. 1957
Alno-Padion

27.04.2007 copyright © by Piotr Sikorski XL

Alno-Padion
Alno-Padion

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Alno-Ulmion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Alno-Ulmion

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Alno-Ulmion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)