(zespół) Ass.Stellario nemorum-Alnetum glutinosae Lohm. 1957

łęg olszowy gwiazdnicowy

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Stellario nemorum-Alnetum glutinosae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Stellario nemorum-Alnetum glutinosae

Stellaria nemorum (gwiazdnica gajowa)[regionalnie]
Elymus caninus (perz psi)[regionalnie]
Matteuccia struthiopteris (pióropusznik strusi)[regionalnie]
 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Stellario nemorum-Alnetum glutinosae

Thalictrum aquilegiifolium (rutewka orlikolistna)
Melandrium rubrum (bniec czerwony)
Chaerophyllum aromaticum (świerząbek korzenny)
Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Stellario nemorum-Alnetum glutinosae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Alno-Ulmion (lasy łęgowe)

Ficaria verna (ziarnopłon wiosenny)
Alnus incana (olsza szara)
Ulmus minor (wiąz pospolity)
Stellaria nemorum (gwiazdnica gajowa)
Rumex sanguineus (szczaw gajowy)
Padus avium (czeremcha zwyczajna)
Ribes spicatum (porzeczka dzika)
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
Circaea alpina (czartawa drobna)
Circaea lutetiana (czartawa pospolita)
Circaea intermedia (czartawa pośrednia)
Gagea lutea (złoć żółta)
Carex remota (turzyca rzadkokłosa)
Carex pendula (turzyca zwisła)
Carex strigosa (turzyca zgrzebłowata)
Elymus caninus (perz psi)
Festuca gigantea (kostrzewa olbrzymia)
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
Matteuccia struthiopteris (pióropusznik strusi)
Plagiomnium undulatum (płożymerzyk falisty [mech])
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste)

Anemone ranunculoides (zawilec żółty)
Isopyrum thalictroides (zdrojówka rutewkowata)
Ficaria verna (ziarnopłon wiosenny)
Ranunculus lanuginosus (jaskier kosmaty)
Ranunculus cassubicus (jaskier kaszubski)
Corydalis cava (kokorycz pusta)
Corydalis intermedia (kokorycz wątła)
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Asarum europaeum (kopytnik pospolity)
Viola reichenbachiana (fiołek leśny)
Mercurialis perennis (szczyr trwały)
Euphorbia amygdaloides (wilczomlecz migdałolistny)
Euphorbia dulcis (wilczomlecz słodki)
Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko)
Lysimachia nemorum (tojeść gajowa)
Primula elatior (pierwiosnek wyniosły)
Lathyrus vernus (groszek wiosenny)
Impatiens noli-tangere (niecierpek pospolity)
Astrantia major (jarzmianka większa)
Sanicula europaea (żankiel zwyczajny)
Galium odoratum (przytulia wonna)
Adoxa moschatellina (piżmaczek wiosenny)
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
Scrophularia nodosa (trędownik bulwiasty)
Veronica montana (przetacznik górski)
Galeobdolon luteum (gajowiec żółty)
Stachys sylvatica (czyściec leśny)
Phyteuma spicatum (zerwa kłosowa)
Aposeris foetida (sałatnica leśna)
Polygonatum multiflorum (kokoryczka wielokwiatowa)
Allium ursinum (czosnek niedźwiedzi)
Lilium martagon (lilia złotogłów)
Gagea minima (złoć mała)
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
Neottia nidus-avis (gnieźnik leśny)
Carex sylvatica (turzyca leśna)
Milium effusum (prosownica rozpierzchła)
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
Atrichum undulatum (żurawiec falisty [mech])
Eurhynchium striatum (dzióbkowiec bruzdowany [mech])
 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)

Anemone nemorosa (zawilec gajowy)
Hepatica nobilis (przylaszczka pospolita)
Ranunculus auricomus (jaskier różnolistny)
Corylus avellana (leszczyna pospolita)
Ribes alpinum (porzeczka alpejska)
Acer platanoides (klon pospolity)
Acer campestre (klon polny)
Aegopodium podagraria (podagrycznik pospolity)
Euonymus europaea (trzmielina zwyczajna)
Euonymus verrucosa (trzmielina brodawkowana)
Fraxinus excelsior (jesion wyniosły)
Lonicera xylosteum (wiciokrzew pospolity)
Lathraea squamaria (łuskiewnik różowy)
Salvia glutinosa (szałwia lepka)
Campanula trachelium (dzwonek pokrzywolistny)
Scilla bifolia (cebulica dwulistna)
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
Carex digitata (turzyca palczasta)
Brachypodium sylvaticum (kłosownica leśna)
Melica nutans (perłówka zwisła)
Poa nemoralis (wiechlina gajowa)