takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Phyteuma spicatum L.

zerwa kłosowa
na stronie — występowanie · znaleziska