takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.188)

Phyteuma orbiculare L.

zerwa kulista zerwa główkowata
na stronie — występowanie · znaleziska
Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)

27.05.2006, G. Stołowe; copyright © by Błażej Gierczyk

Phyteuma orbiculare

24.07.1991, Dolina Chochołowska (Tatry); copyright © by Antoni Mielnikow

Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)
Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)
Phyteuma orbiculare
Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)

kwiat, widok z boku

Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)

kwiaty, widok z boku

Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)
Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)
Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)
Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)
Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)
Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)
Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.188 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

znalezisko 20060527.3.bg - Phyteuma orbiculare (zerwa kulista); G. Stołowe

4f · 20060527.3.bg
leg. Błażej Gierczyk
/G. Stołowe/

znalezisko 20010701.9.bl - Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)

2f · 20010701.9.bl
leg. Barbara Łotocka

znalezisko 00010000.10_8_50.jmak - Phyteuma orbiculare (zerwa kulista); Donautal Niemcy

2f · 00010000.10_8_50.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Donautal Niemcy/

znalezisko 00010000.10_9_19.jmak - Phyteuma orbiculare (zerwa kulista); Donautal Niemcy

6f · 00010000.10_9_19.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Donautal Niemcy /