atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Pteridophyta » Equisetopsida+Psilotopsida » Cl.Equisetopsida » Ord.Equisetales » Fam.Equisetaceae » Equisetum »

Equisetum telmateia Ehrh. [🔉 e·kwi·se·tum *]

skrzyp olbrzymi
Equisetum maximum auct. [🔉 e·kwi·se·tum *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Equisetum Equisetum Equisetum EquisetumEquisetumskrzyp leśny (Equisetum sylvaticum)skrzyp Mackaya (Equisetum ×trachyodon)
Equisetum telmateia
pokrój rośliny; 30.08.2002, okolice Jasła, torowisko kolejowe, okrajek z klasy Cl.Artemisietea vulgaris; copyright © by Michał Smoczyk
Equisetum telmateia
wilgotna łąka ze związku All.Calthion palustris z udziałem skrzypu olbrzymiego
Equisetum telmateia
pęd
Equisetum telmateia
pochwa liściowa
Equisetum telmateia
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
młode pędy asymilacyjne wychodzące spod ziemi
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
pędy zarodnionośne z kłosami oraz młode pędy asymilacyjne
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
zazieleniający się pęd z zamierającym kłosem
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
pędy asymilacyjne
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
pędy asymilacyjne
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
XL
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
XL
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
XL
młody pęd asymilacyjny

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Equisetum (skrzyp)kl 3398kl 3422
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
pędy zarodnionośne z kłosami
Roślina wieloletnia z podziemnymi kłączami; pędy nadziemne nie zimują. Letnie pędy płonne okazałe, (30) 50-150 (200) cm wysokości, (5) 10-15 mm średnicy; silnie okółkowo, pojedynczo, rozgałęziające się. Powierzchnia łodygi obła, ±gładka; biaława, żółtawa, z wiekiem brązowawa. Środkowy kanał powietrzny zajmuje ponad 2/3 łodygi.

Pochwy liściowe pędów letnich z (15) 20-30 (40) ząbkami, przylegające, część poniżej ząbków ±tak długa jak szeroka; jasne, barwy łodygi, jedynie pod ząbkami ciemniejsze.

Pędy zarodnionośne pojawiają się w (marcu)kwietniu-maju; jasno brązowawe, wyrastają przed pędami asymilacyjnymi i zamierają po zarodnikowaniu; grube (5-15mm), 10-50 cm wysokości; z 20-40 ząbkami.

Kłos zarodnionośny (3) 4-8 cm długości, dęty.Roślina wieloletnia z podziemnymi kłączami; pędy nadziemne nie zimują. Letnie pędy płonne okazałe, (30) 50-150 (200) cm wysokości, (5) 10-15 mm średnicy; silnie okółkowo, pojedynczo, rozgałęziające się. Powierzchnia łodygi obła, ±gładka; biaława, żółtawa, z wiekiem brązowawa. Środkowy kanał powietrzny zajmuje ponad 2/3 łodygi.

space

Pędy zarodnionośne pojawiają się w (marcu)kwietniu-maju; jasno brązowawe, wyrastają przed pędami asymilacyjnymi i zamierają po zarodnikowaniu; grube (5-15mm), 10-50 cm wysokości; z 20-40 ząbkami.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
Do 2014r. gatunek znajdował się pod ochroną ścisłą. Teraz nie podlega ochronie, jako że ma stosunkowo dużą liczbę stanowisk.
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
zbiorowisko ze skrzypem olbrzymim
ekologiczne liczby wskaźnikowe Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
Źródliska, wilgotne zarośla, lasy łęgowe i temu podobne podmokłe siedliska na glebach obojętnych lub zasadowych.Źródliska, wilgotne zarośla, lasy łęgowe i temu podobne podmokłe siedliska na glebach obojętnych lub zasadowych.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080502.2.sm - Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi); Obniżenie Ząbkowickie, między Stolcem a Ząbkowicami Śląskimi
080502-2
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Obniżenie Ząbkowickie, między Stolcem a Ząbkowicami Śląskimi/ #5
znalezisko 20080622.3.sm - Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi); Obniżenie Ząbkowickie, między Stolcem a Ząbkowicami Śląskimi
080622-3
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Obniżenie Ząbkowickie, między Stolcem a Ząbkowicami Śląskimi/ #4
znalezisko 20090613.1.jkr - Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi); Kraków
090613-1
leg. Jerzy Kruk
/Kraków/ #2
znalezisko 20100510.4.js - Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi); Sine Wiry
100510-4
leg. Jacek Soboń
/Sine Wiry/ #2
znalezisko 20050903.1.js; okolice Wlenia, Pogórze Izerskie
050903-1
leg. Jacek Soboń
/okolice Wlenia, Pogórze Izerskie/ #1
znalezisko 20150501.3.15 - Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi); Pogórze Przemyskie
150501-3
leg. Marek Snowarski
/Pogórze Przemyskie/ #3
znalezisko 20150613.1.pgrz - Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi); woj. małopolskie, pow. wadowicki, Mucharz, południowy skraj przyszłego jeziora
150613-1
leg. Piotr Grzegorzek
rev. Dariusz Tlałka
/woj. małopolskie, pow. wadowicki, Mucharz, południowy skraj przyszłego jeziora/
/f. serotina; w zielniku KTU/ #2

ten gatunek tworzy mieszańce z:

drugi rodzic ⇒
wystepowanie
Equisetum arvense
skrzyp polny
mieszaniec ⇒
Equisetum ×robertsii