takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Equisetum telmateia Ehrh.

skrzyp olbrzymi
Equisetum maximum auct.
Equisetum telmateia

pokrój rośliny; 30.08.2002, okolice Jasła, torowisko kolejowe, okrajek z klasy Cl.Artemisietea vulgaris; copyright © by Michał Smoczyk

Equisetum telmateia

wilgotna łąka ze związku All.Calthion palustris z udziałem skrzypu olbrzymiego

Equisetum telmateia

pęd

Equisetum telmateia

pochwa liściowa

Equisetum telmateia
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)

młode pędy asymilacyjne wychodzące spod ziemi

Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)

pędy zarodnionośne z kłosami oraz młode pędy asymilacyjne

Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)

zazieleniający się pęd z zamierającym kłosem

Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)

pędy asymilacyjne

Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)

pędy asymilacyjne

Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)

młody pęd asymilacyjny XL

cechy charakterystyczne

Roślina wieloletnia z podziemnymi kłączami; pędy nadziemne nie zimują. Letnie pędy płonne okazałe, (30)50-150(200)cm wysokości, (5)10-15mm średnicy; silnie okółkowo, pojedynczo, rozgałęziające się. Powierzchnia łodygi obła, ±gładka; biaława, żółtawa, z wiekiem brązowawa. Środkowy kanał powietrzny zajmuje ponad 2/3 łodygi.

space

Pędy zarodnionośne pojawiają się w (marcu)kwietniu-maju; jasno brązowawe, wyrastają przed pędami asymilacyjnymi i zamierają po zarodnikowaniu; grube (5-15mm), 10-50cm wysokości; z 20-40 ząbkami.

space

występowanie

Do 2014r. gatunek znajdował się pod ochroną ścisłą. Teraz nie podlega ochronie, jako że ma stosunkowo dużą liczbę stanowisk.
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)

zbiorowisko ze skrzypem olbrzymim

Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)

pędy zarodnionośne z kłosami

wystepowanie
o mapie występowania
Źródliska, wilgotne zarośla, lasy łęgowe i temu podobne podmokłe siedliska na glebach obojętnych lub zasadowych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

znalezisko 20080502.2.sm - Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi); Obniżenie Ząbkowickie, między Stolcem a Ząbkowicami Śląskimi

5f · 20080502.2.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Obniżenie Ząbkowickie, między Stolcem a Ząbkowicami Śląskimi/

znalezisko 20080622.3.sm - Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi); Obniżenie Ząbkowickie, między Stolcem a Ząbkowicami Śląskimi

4f · 20080622.3.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Obniżenie Ząbkowickie, między Stolcem a Ząbkowicami Śląskimi/

znalezisko 20090613.1.jkr - Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi); Kraków

2f · 20090613.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Kraków/

znalezisko 20100510.4.js - Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi); Sine Wiry

2f · 20100510.4.js
leg. Jacek Soboń
/Sine Wiry/

znalezisko 20050903.1.js; okolice Wlenia, Pogórze Izerskie

1f · 20050903.1.js
leg. Jacek Soboń
/okolice Wlenia, Pogórze Izerskie/

znalezisko 20150501.3.15 - Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi); Pogórze Przemyskie

3f · 20150501.3.15
leg. Marek Snowarski
/Pogórze Przemyskie/