fot. SM-20080502-2-Equisetum_telmateia-03 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

pędy zarodnionośne z kłosami
02.05.2008, Obniżenie Ząbkowickie, między Stolcem a Ząbkowicami Śląskimi · copyright © by Michał Smoczyk