takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Equisetum arvense L.

skrzyp polny
Equisetum arvense (skrzyp polny)

24.05.2009, Kęty Podlesie, Pogórze Śląskie; copyright © by Dariusz Tlałka

Equisetum arvense

fragment kłącza

Equisetum arvense (skrzyp polny)

szczyt wiosennego pędu zarodnionośnego

Equisetum arvense (skrzyp polny)

liście na pędzie zarodnionośnym

Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)

cechy charakterystyczne

Gatunek bardzo zmiennie. Formy różnią się między innymi siłą gałązek bocznych i stopniem ich rozgałęzienia.
W czasie zarodnikowania zwykle brak rozgałęzionych, zielonych pędów płonnych, te wyrastają gdy pędy zarodnionośne zamierają; 10-70(100)cm wysokości i 3-5(6)mm średnicy, bogato okółkowo rozgałęzione (rzadko kiedy nie rozgałęzione lub skąpo). Łodyga płytko żebrowana, z (6)10-12(18) żebrami; żebra gładkie.

space

Pochwy łodygowe wąsko lejkowate; część poniżej ząbków ±tak długa jak szeroka. Ząbki pochew łodygowych stanowią 1/3-1/2 długości pochwy, z wyraźną bruzdą grzbietową; bez suchobłoniastego obrzeżenia lub z bardzo wąskim, ciemnobrunatne aż czarne;

space

Pędy zarodnionośne wyrastają w okresie marzec-maj, brązowoczerwone, po wysypaniu zarodników zamierają; (5)10-20(30)cm wysokości i (1)3-5m średnicy. Pochwy odstające, szeroko lejkowate.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Pospolity gatunek o szerokiej amplitudzie ekologicznej. Częsta roślina synantropijna, jako chwast na polach, na terenach ruderalnych, przy szlakach komunikacyjnych; poza tym w rożnego rodzaju lasach (od łęgowych po świerczyny), tereny piaszczyste, murawy itd. Na glebach różnego rodzaju, z przewagą wilgotnych i kwaśnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

właściwości i zastosowanie

W medycynie ma zastosowanie Equiseti herba (ziele skrzypu) — całe lub pocięte, wysuszone płonne części nadziemne rośliny. Stosowane jako środek moczopędny i przeciwkrwotoczny, zwykle w mieszankach ziołowych.

space

Grupa użytkowa: rośliny lecznicze · rośliny trujące

znalezisko 20020427.16.02 - Equisetum arvense (skrzyp polny); okolice Wrocławia, Dolina Bystrzycy

6f · 20020427.16.02
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia, Dolina Bystrzycy/

znalezisko 20090419.1.sm - Equisetum arvense (skrzyp polny); Równina Torzymska, Rzepinek

4f · 20090419.1.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Rzepinek/

znalezisko 20090612.1.jkr - Equisetum arvense (skrzyp polny); Kraków

6f · 20090612.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Kraków/

znalezisko 20030416.4.bl

2f · 20030416.4.bl
leg. Barbara Łotocka