takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Equisetum fluviatile L.

skrzyp bagienny
Equisetum limosum L.
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
29.04.2002, dolina Odra-Oława, Siechnice, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski XL
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
węzeł i liście
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
XL
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
XL

cechy charakterystyczne

Łodyga (20)30-150cm wysokości, gruba (2)6-8(12)mm, obła, niebruzdowana, tylko z białawymi prążkami; nierozgałęziona lub jedynie słabo w górze; niezimotrwała.

space

Pochwa łodygowa lśniąca. Ząbki pochwy (8)10-20(30), szydlaste, z nieznacznym suchobłoniastym obrzeżeniem.

space

Kłosy zarodnionośne pojawiają się w okresie maj-lipiec.

występowanie

Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
szuwar Equisetetum limosi
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
wystepowanie
o mapie występowania
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
XL
Częsty. Szuwary, torfowiska, tereny bagienne wokół wód stojących lub wolno płynących. Gatunek światłolubny, związany z glebami kwaśnymi i ubogimi, stale podmokłymi.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

znalezisko 20020429.2.02 - Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny); dolina Odra-Oława, Siechnice, Wrocław
6f · 20020429.2.02
leg. Marek Snowarski
/dolina Odra-Oława, Siechnice, Wrocław/
znalezisko 20090510.2.sm - Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny); Równina Torzymska, Starościn
2f · 20090510.2.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Starościn/
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.213 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.117 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.32 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.34 [9]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.63+66 [86.1]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.48 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.13 [11]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.8 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.19 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 18.01.2016 · powstała/was created 29.04.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Equisetum_fluviatile.htm"> Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>