atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Equisetum ×litorale Kühlew. ex Rupr. [🔉 e·kwi·se·tum *]

skrzyp pośredni
Equisetum arvense × fluviatile
Equisetum Equisetum Equisetum EquisetumEquisetumskrzyp Mackaya (Equisetum ×trachyodon)skrzyp arktyczny (Equisetum scirpoides)
wystepowanie
Equisetum arvense · skrzyp polny
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
×
wystepowanie
Equisetum fluviatile · skrzyp bagienny
Equisetum limosum
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Equisetum litorale
25.05.2009, Czupel, Beskid Mały; copyright © by Dariusz Tlałka XL
Equisetum xlitorale
Equisetum ×litorale (skrzyp pośredni)
Equisetum ×litorale (skrzyp pośredni)
Equisetum ×litorale (skrzyp pośredni)
Equisetum ×litorale (skrzyp pośredni)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Equisetum (skrzyp)kl 3430kl 3406
Łodyga rozgałęziająca się na całej długości; 3 – 5 mm średnicy, 20 – 100 cm wysokości, z (6) 12 – 14 (16) płytkimi żebrami.

space

Kanał centralny zajmuje około połowy średnicy łodygi.

space

uwagi

Equisetum xlitorale
schematyczny rysunek przekroju pędu
Gatunek ten jest mieszańcem pomiędzy skrzypem polnym (Equisetum arvense) a skrzyp bagienny (Equisetum fluviatile).

space

Kłosy zarodnikowe rzadko się pojawiają i tylko na pędach wegetatywnych, podczas gdy E. arvense ma odmiennie wykształcone pędy płonne i płodne, co zbliża E. ×litorale do E. fluviatile. Ząbki pochwowe są duże i niekiedy się łączą, podczas gdy E. fluviatile ma je drobne i liczne co zbliża E. ×litorale do E. arvense. [Dariusz Tlałka]

space