atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24][491]

Equisetum ×trachyodon A. Br. [🔉 e·kwi·se·tum *]

skrzyp Mackaya
Equisetum Equisetum Equisetum EquisetumEquisetumskrzyp olbrzymi (Equisetum telmateia)skrzyp pośredni (Equisetum ×litorale)
wystepowanie
Equisetum hyemale · skrzyp zimowy
Equisetum hiemale
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
×
wystepowanie
Equisetum variegatum · skrzyp pstry
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Equisetum ×trachyodon (skrzyp Mackaya)
02.06.2009, między Ciężkowicami a Borem Biskupim, Pagóry Jaworznickie; copyright © by Dariusz Tlałka
Equisetum ×trachyodon (skrzyp Mackaya)
17.06.2010, Między Ciężkowicami a Borem Biskupim-Pagóry Jaworznickie; copyright © by Dariusz Tlałka
Equisetum ×trachyodon (skrzyp Mackaya)
Equisetum ×trachyodon (skrzyp Mackaya)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Equisetum (skrzyp)kl 3413
Łodyga nierozgałęziona (rzadko skąpo w dole rozgałęziona) do 50 cm, średnicy 2 – 4 (5) mm. Żeber 7 – 14, z dwoma podłużnymi rzędami guzków krzemionkowych.
Pochwy łodygowe równo przylegające, długie (4 – 7.5mm), zwykle czarne. Ząbki zwykle trwałe; stopniowo zwężające się do nasady, wąsko białawo błoniasto obrzeżone.

space

Podmokłe łąki na południu Polski.

uwagi [Dariusz Tlałka]

Equisetum xtrachyodon
schematyczny rysunek przekroju pędu
Equisetum ×trachyodon (skrzyp Mackaya)
Equisetum xtrachyodon (skrzyp Mackaya) jest mieszańcem E. hyemale i E. variegatum. Equisetum xtrachyodon ma kanał centralny, który zajmuje 1/2 średnicy łodygi, podczas gdy u E. hyemale zajmuje on 2/3 średnicy a u E. variegatum zajmuje 1/3 średnicy łodygi.

space

Equisetum xtrachyodon różni sie też barwą pochew łodygowych, które zazwyczaj są jednolicie czarne, E. hyemale są białawe a u E. variegatum są zielone.

space