atlas-roslin.pl

klucz do roślin wodnych zanurzonych lub pływających

klucz główny klucz główny klucz główny klucz głównyklucz główny🔑klucz do oznaczania drzew, krzewów, krzewinek i zdrewniałych pnączy w stanie bezkwiatowymsystem
  
↓nierośliny nie zakorzeniające się w dnie - pływające po lustrze wody lub pod wodą
  
  
↑nie rośliny zakorzenione w dnie (czasem mogą być odrywane przez prąd i fale)
  
    
↓niełodygi z gałązkami wyrastającymi w okółku ALBO z wieloząbkowymi pochwami na węzłach; wzniesione, bez kwiatów
    
      
↓niełodygi gładkie, mocne, łatwo rozpadają się na człony; liście zrośnięte w wieloząbkowe pochwy
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
XL
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
XL
· Łodygi gładkie, mocne, łatwo rozpadają się na człony; liście zrośnięte w wieloząbkowe pochwy.
· Rośliny wystające z wody, czasem z kłosami zarodnikonośnymi.
Equisetum fluviatile L. (skrzyp bagienny)
wystepowanie
syn. Equisetum limosum L. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
      
      
↑nie łodygi i gałązki zwykle szorstkie, kruche, bez liści i pochew
Chara (ramienica)
XL
· Łodygi i gałązki zwykle szorstkie, kruche, bez liści i pochew.
· Rośliny zawsze zanurzone, czasem z lęgniami i plemniami.
      
    
↑nie rośliny bez gałązek w okółkach lub wieloząbkowych pochew w węzłach
    
      
↓nieliście podzielona na liczne nitkowate lub szczeciniaste podobne do siebie łatki, zwykle zanurzone (o ile poziom wody się nie obniżył)
      
      
↑nie przynajmniej liście pływające po lustrze wody niepodzielone nitkowato (najwyżej na szerokie odcinki)
      
        
↓nieliście mieczowate, kolczasto piłkowane, w różyczce
Stratiotes aloides (osoka aloesowata)
· Liście mieczowate, kolczasto piłkowane, w różyczce.
· Rośliny w czasie kwitnienia do połowy wynurzone.
Stratiotes aloides L. (osoka aloesowata)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
        
        
↑nie liście nie w różyczce lub liście różyczkowe bez kolców
        
          
↓nieprzynajmniej górne liście pływają po powierzchni wody; najwyższe kwiaty i kwiatostany wystają z wody
          
          
↑nie rośliny bez liści pływających, najwyżej niektóre zanurzone wystają częściowo z wody
          
            
↓nieliście z języczkiem w nasadzie, górą podłużnie bruzdkowane lub z podwójnym rowkim (zanurzone formy traw szuwarowych)
            
            
↑nie liście inne
            
              
↓nierośliny płonne, zanurzone, o wstęgowatych liściach
              
              
↑nie rośliny z kwiatami i owocami; liście nie wstęgowate
              
                
↓niezwykle bez liści, rzadziej liście zredukowane do pochew u nasady sitowatych, obłych lub słabo kanciastych pędów
· Zwykle bez liści, rzadziej liście zredukowane do pochew u nasady sitowatych, obłych lub słabo kanciastych pędów.
· Kwiaty w kłosach — szczytowych pojedynczych lub zebranych w pęczkowate skrętki wyrastające pozornie z boku łodygi.
                
                  
↓niejeden szczytowy kłos, bez liściowatej podsadki
Eleocharis ovata
Eleocharis uniglumis (ponikło jednoprzysadkowe)
                  
                  
↑nie kwiatostan złożony z wielu kłosów
Scirpus radicans (sitowie korzenioczepne)
                  
                
↑nie rośliny z wyraźnymi liśćmi właściwymi i nie są objęte w nasadzie przez pochwy
                
                  
↓niewszystkie liście w odziomkowej różyczce, równowąskie, szydlaste do nitkowatych, a na łodydze najwyżej liści łuskowate