wodne zakorzenione zanurzone, płonne o liściach wstęgowatych

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: klucz do roślin wodnych zanurzonych lub pływających]
  
liście z cienkobłoniastym przylistkiem/języczkiem w pachwinie (↓nie)
Potamogeton pectinatus (rdestnica grzebieniasta)
XL
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
  
  
liście bez przylistków w nasadzie (↑nie)
  
    
liście zanurzone wyraźnie 3-kanciaste (↓nie)
Butomus umbellatus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Butomus umbellatus (łączeń baldaszkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
    
    
liście zanurzone płaskie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu s ...
    
      
Schoenoplectus tabernaemontani (oczeret Tabernemontana)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Liście zanurzone (1.5)3-9mm szerokości, wyciągnięte w długi i delikatny szczyt; pochwy 12-30mm długości.
      
      
kłącze białawe lub szarawe (↑nie)
      
        
liście z kilem przynajmniej w nasadzie, stosunkowo sztywne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądow ...
        
          
nerwy podłużne jasno przeświecające, ciemniejszych poprzecznych brak lub bardzo słabo widoczne (↓nie)
Sparganium erectum
Sparganium erectum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowe ...
· Kil wyraźny, liście w dolnej części ± 3-kanciaste.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
wystepowanie
syn. Sparganium ramosum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
nerwy podłużne i poprzeczne wyraźne, wszystkie ciemne, połączone pod kątem prostym (↑nie)
Sparganium emersum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· Kil wykształcony, lecz u liści zanurzonych tylko na części długości w postaci płaskiej wypukłości.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
Sparganium emersum (jeżogłówka pojedyncza)
wystepowanie
syn. Sparganium simplex · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
        
liście zupełnie bez kila, zanurzone bardzo delikatne i przeświecające (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym r ...
        
          
liście zanurzone z licznymi nerwami podłużnymi; pola między nerwami drobne (↓nie)
Alisma gramineum (żabieniec trawolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym r ...
          
          
liście zanurzone z nielicznymi, równie silnymi nerwami podłużnymi; pola między nerwami duże (↑nie)
Sagittaria sagittifolia (strzałka wodna)
Sagittaria sagittifolia (strzałka wodna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ele ...