takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Sparganium erectum L. emend. Rchb. s. str.

jeżogłówka gałęzista
Sparganium ramosum Curtis · Sparganium ramosum Huds. · Spargarnium erectum L. ssp. erectum
Sparganium erectum
18.08.2002, okolice Tych; copyright © by Antoni Mielnikow
Sparganium erectum
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
kwiatostany, żeńskie (na dole) z kwitnące (s.s.)
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
kwiatostan żeński w przekroju
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
kwiatostan męski w przekroju
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
kwiatostany męskie
Sparganium erectum
Sparganium erectum
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
szczyt rośliny z kwiatostanami żeńskimi (większe na dole) i męskimi (mniejsze na górze)
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
szczyt rośliny z kwiatostanami żeńskimi (większe na dole) i męskimi (mniejsze na górze)
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
kwiatostan żeński

występowanie

Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
pokrój
wystepowanie
o mapie występowania
Dość częsta. Brzegi wód (forma typowa - wód stojących).

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa · wysokość 30-120 cm · kwitnienie: 6-7

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · roślina wodna · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · próchnica · gleba organiczna, humusowa, torfowa · żyzność · podłoże żyzne

znalezisko 20030613.2.bl - Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
5f · 20030613.2.bl
leg. Barbara Łotocka
znalezisko 20030616.14.bl - Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
3f · 20030616.14.bl
leg. Barbara Łotocka
literatura · references
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.933 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.610 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.681 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.322 [86.4]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.588 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.731 [11]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.274 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.958 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 06.01.2017 · powstała/was created 08.10.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Sparganium_erectum.htm"> Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>