łodyga górą rozgałęziona; liście okwiatu sztywne, ciemnozielone; nasiona mają 6-10 podłużnych żeber

Sparganium erectum · jeżogłówka gałęzista »1

Sparganium ramosum
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
erectum

dość częsta · brzegi wód (forma typowa - wód stojących)

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa · wysokość 30-120 cm · kwitnienie: 6-7

Sparganium neglectum · jeżogłówka zapoznana

Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia
wystepowanie
o mapie występowania
neglectum

brzegi wód płynących

łodyga nierozgałęziona; liście okwiatu cienkie, jednolicie jasnobrązowe; nasiona nieżebrowane

Sparganium emersum · jeżogłówka pojedyncza

Sparganium simplex
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
emersum

częsta · wody i ich brzegi

wystepowanie
o mapie występowania
rzadka · torfowiska, brzegi wód

Sparganium angustifolium · jeżogłówka pokrewna

Sparganium affine
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Księga — EN–zagrożony
Czerwona Lista — EN–zagrożony
wystepowanie
o mapie występowania
angustifolium

rzadka, na północy Polski · brzegi oligotroficznych wód

literatura · references
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.610+79k+524k+525k [15]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.933 [40]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.681 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.322 [86.4]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.731 [11]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.217 [85.1]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.274 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.958 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 25.01.2016 · powstała/was created 22.11.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Sparganium.htm"> Sparganium (jeżogłówka) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>