atlas-roslin.pl

Sparganium [🔉 spar·ga·ni·um]

jeżogłówka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
↓niełodyga w górze rozgałęziona; zarówno główki męskie i żeńskie na osi głównej i bocznych gałązkach; listki okwiatu sztywne, ciemne, w górze rozszerzone
Sparganium erectum
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście 5-15 mm szerokości, zwykle sztywne, górą płaskie lub lekko wklęsłe, spodem z ostrym kilem, trójkanciaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Sparganium erectum L. emend. Rchb. s. str. (jeżogłówka gałęzista)
wystepowanie - Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
syn. Sparganium ramosum Curtis · Sparganium ramosum Huds. · Spargarnium erectum L. ssp. erectum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Brzegi wód.
↑nie łodygi nierozgałęzione, jeśli rzadko rozgałęzione to na bocznych gałązkach tylko główki żeńskie; listki okwiatu cienkie, błoniaste, jasne, półprzeźroczyste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście płaskie lub (świeże) trójkanciaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nieliście w przekroju poprzecznym trójkanciaste
Sparganium emersum
Sparganium emersum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Główek męskich 3-8 (10), wyraźnie od siebie oddalonych; żeńskich 3-6, najniższe czasem na szypułce.
▶ Sparganium emersum Rehmann (jeżogłówka pojedyncza)
wystepowanie - Sparganium emersum (jeżogłówka pojedyncza)
syn. Sparganium simplex Huds. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Wody i ich brzegi.
↑nie liście płaskie lub spodem słabo wypukłe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Główek męskich zwykle nie więcej niż 3, skupionych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nieliście zupełnie płaskie; górą z wyraźnymi podłużnymi i poprzecznymi nerwami, nerw środkowy nie wyróżnia się
Sparganium minimum (jeżogłówka najmniejsza)
XL
Sparganium minimum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście zupełnie płaskie; górą z wyraźnymi podłużnymi i poprzecznymi nerwami, nerw środkowy nie wyróżnia się; 60-80 cm długości × 1-3 mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Sparganium minimum Wallr. (jeżogłówka najmniejsza)
wystepowanie - Sparganium minimum (jeżogłówka najmniejsza)
syn. Sparganium minimum Fr. · Sparganium natans L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Torfowiska, brzegi wód.
↑nie liście górą płaskie, z niewyraźnymi lub bez widocznych nerwów, spodem trochę wypukłe, z wyraźnym nerwem środkowym
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szyjka słupka i znamię stosunkowo długie; znamię 3-6× dłuższe niż szersze.
  Rośliny pływające.
↓niepylniki ± 1 mm długości; szyjki słupka 1-1.5 mm długości
Sparganium angustifolium (jeżogłówka pokrewna)
XL
Sparganium angustifolium (jeżogłówka pokrewna)
XL
Sparganium angustifolium (jeżogłówka pokrewna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Na górnej stronie liści nerwy, zwłaszcza poprzeczne, niedostrzegalne; po spodniej stronie na 1 cm długości przypada 12-18 poprzecznych nerwów. Liście w nasadzie rozdęte, do 8 mm szerokości, wyciągnięte w długi wierzchołek, dolne zwykle półwałkowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Sparganium angustifolium F. Michx. (jeżogłówka pokrewna)
wystepowanie - Sparganium angustifolium (jeżogłówka pokrewna)
syn. Sparganium affine Schultz · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Brzegi ubogich wód.
↑nie pylniki 1.5-2 mm długości; szyjki słupka 2-3 mm długości
Sparganium emersum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Na górnej stronie liści nerwy przeważnie dostrzegalne; po spodniej stronie na 1 cm długości przypada 10-12 poprzecznych nerwów.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Sparganium emersum Rehmann (jeżogłówka pojedyncza)
wystepowanie - Sparganium emersum (jeżogłówka pojedyncza)
syn. Sparganium simplex Huds. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  ssp. fluitans (Gren. et Godron) Arcang.

Przejrzyste wody stojące i wolno płynące, 50-100cm głębokości.

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Kubát, K., 2002 — Klíč ke květeně České republiky p.877 [105]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.610+79k+524k+525k [15]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.322 [86.4]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.933 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.681 [9]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.731 [11]
 • Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.217 [85.1]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.274 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.958 [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. I p.412 [444]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji