oznaczanie

Opis morfologii roślin tego rodzaju znajdziesz przy końcu tej strony.
Do rodziny pałkowatych (Typhaceae) należy tylko ten jeden rodzaj z około 15 gatunkami z czego 4 występują na terenie Polski. Są to rośliny szuwarów i terenów trwale podmokłych.

space

Typha latifolia · pałka szerokolistna

rogoża
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Typha latifolia (pałka szerokolistna)
kwiatostan w zbliżeniu
Rośliny 100-200(300) cm wysokości.

space

Kwiaty żeńskie bez przysadek. Kolba żeńska czarnobrązowa.

space

Częsta. Na terenach podmokłych, brzegach zbiorników wodnych i rzek.

Grupa użytkowa: do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa

Typha angustifolia · pałka wąskolistna

rogożka
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Rośliny 100-200(300) cm wysokości.

space

Kwiaty żeńskie z przysadkami.

space

Częsta. Na terenach podmokłych, brzegach zbiorników wodnych i rzek.

Grupa użytkowa: do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa

Typha laxmannii · pałka wysmukła

antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony, potencjalnie inwazyjny [234]
wystepowanie
o mapie występowania
Rośliny 80-165 cm wysokości.

space

Kwiaty żeńskie bez przysadek.

space

Grupa użytkowa: do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa

Typha shuttleworthii

takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki gatunek podobny do pałki szerokolistnej (Typha latifolia). Występuje w niższych położeniach górskich.

Typha minima · pałka drobna

efemerofit [24]
kenofit, zadomowiony lokalnie [234]
Rośliny 30-60(150) cm wysokości. Pęd kwiatostanowy jedynie u podstawy ze zredukowanymi do pochew liśćmi. Liście pędów wegetatywnych równowąskie, 1-2 mm szerokości.

space

Kwiaty żeńskie z przysadkami.

Grupa użytkowa: do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa

opis

Byliny o pełzającym kłączu, 30-400 cm wysokości (u nas do 2.5-3 m) . Liście w nasadzie pędu, naprzeciwległe, z pochwą i prostą, równowąską blaszką niekiedy przewyższającą pęd.

space

Kwiaty męskie są pozbawione okwiatu, mają zwykle 3 pręciki (rzadziej 1-8), ich nitki zrośnięte na niemal całej długości.

space

Zalążnia na stopce (gynoforze) 1-5(8) mm długości, jednokomorowa, z jednym zalążkiem, szyjka słupka długa, znamię proste, rombowate, podługowatojajowate lub bocznie spłaszczone.

space

literatura · references
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.934 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.611+525k [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.960 [3]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.732 [11]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.682 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.326 [86.4]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.210+213i [85.1]
· Kubát, K., 2002 — Klíč ke květeně České republiky p.878 [105]
· Kozłowska K., Nobis A. i M., 2011 — Typha shuttleworthii (Typhaceae), new for Poland [262]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.275 [150.5]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.12.2015 · powstała/was created 03.08.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Typha.htm"> Typha (pałka) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>