antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, potencjalnie inwazyjny [234]

Typha laxmannii Lepech.

pałka wysmukła
Typha minima Funck ssp. laxmannii (Lepech.) Nyman · Typha stenophylla Fisch. et C. A. Mey.
Typha laxmannii
na tym stanowisku wg literatury już od 1999 r. podobno coraz częstsza u naszych południowych sąsiadów, pewnie u nas też tak będzie; 19.07.2003, okolice Dąbrowy Górniczej; copyright © by Antoni Mielnikow
Typha laxmannii
Typha laxmannii (pałka wysmukła)
XL
Typha laxmannii (pałka wysmukła)
Typha laxmannii (pałka wysmukła)
Typha laxmannii (pałka wysmukła)
Typha laxmannii (pałka wysmukła)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu: Typha (pałka)kl 9012
Bylina, 80-165 cm wysokości.

space

Kolba żeńska jasnobrązowa, pomiędzy nią a kolbą męską wyraźna przerwa 3-60 mm. Kolba żeńska 3-5(9) cm długości, 2-4× krótsza od kolby męskiej.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, potencjalnie inwazyjny; kenofit; pochodzenie: Azja [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6430 (potencjalnie) — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)

właściwości i zastosowanie

Grupa użytkowa: do oczka wodnego • strefa bagienna lub brzegowa